Seminari

SRRFBiH seminar priznaje kao 7 (sedam) sati KPE certificiranih računovođa, ovlaštenih revizora i certificiranih računovodstvenih tehničara

Arhiva seminara: