ANALIZA I RASPRAVA ODREĐENIH (AOP) POZICIJA U FUNKCIJI SASTAVLJANJA I PREZENTIRANJA NOVE BILANCE STANJA ZA GOSPODARSKA DRUŠTVA U FBIH I DRUGE AKTUALNOSTI

Vrsta seminara:

Video seminar

ANALIZA I RASPRAVA ODREĐENIH (AOP) POZICIJA U FUNKCIJI SASTAVLJANJA I PREZENTIRANJA NOVE BILANCE STANJA ZA GOSPODARSKA DRUŠTVA U FBIH I DRUGE AKTUALNOSTI Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

Ovo je prva godina u kojoj se primjenjuju novi obrasci financijskih izvještaja pa je opravdano očekivati da će se otvoriti brojna pitanja vezana za popunjavanje novih financijskih izvještaja. Cilj ovog seminara jeste da se kroz analizu strukture i sadržaja bilance stanja da osvrt na sadržaj određenih stavki unutar bilance stanja i daju preporuke u cilju pravilnog iskazivanja vrijednosti stavki bilance stanja.

PROGRAM SEMINARA

I - ANALIZA I RASPRAVA ODREĐENIH (AOP) POZICIJA U FUNKCIJI SASTAVLJANJA I PREZENTIRANJA NOVE BILANCE STANJA ZA GOSPODARSKA DRUŠTVA U FBiH – dr.sc. Željko Bošnjak, dr.sc. Dragan Gabrić

1. Primjena novog Pravilnika o sadržaju i formi financijskih izvještaja za gospodarska društva u dijelu sadržaja i strukture bilance stanja za velika, srednja i mala poduzeća
Predmet Pravilnika o sadržaju i formi financijskih izvještaja za gospodarska društva
Unos podataka u obrazac Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja
Kako utvrditi iznose po pojedinim stavkama za kolonu „prethodna godina“?

2. Analiza strukture i sadržaja bilance stanja za velika, srednja i mala poduzeća
Što obuhvaća stavka Dugoročna imovina (AOP 001)?
Prikaz odabranih karakterističnih knjiženja i sadržaja stavki unutar Dugoročne imovine (AOP 002 do AOP 034)
Odgođena porezna imovina (AOP 035)
Što se prezentira u okviru stavke Kratkoročna imovine (AOP 036)?
Prikaz odabranih karakterističnih knjiženja i sadržaja stavki unutar Kratkoročne imovine (AOP 037 do AOP 059)
Što obuhvaća stavka Kapital (AOP 123)?
Prikaz odabranih karakterističnih knjiženja i sadržaja stavki unutar kapitala (AOP 102 do AOP 122)
Što obuhvaća stavka Dugoročne obveze (AOP 124)?
Prikaz odabranih karakterističnih knjiženja i sadržaja stavki unutar Dugoročne obveze (AOP 125 do AOP 132)
Odgođene porezne obveze (AOP 133)
Što se prezentira u okviru stavke Kratkoročne obveze (AOP 134)?
Prikaz odabranih karakterističnih knjiženja i sadržaja stavki unutar Kratkoročne obveze (AOP 135 do AOP 147)
Izvanbilančna evidencija (AOP 061 i AOP 150)

3. Primjena novog Pravilnika o sadržaju i formi financijskih izvještaja za gospodarska društva u dijelu sadržaja i strukture bilance stanja za mikro poduzeća

4. Analiza strukture i sadržaja bilance stanja za mikro poduzeća
Što se iskazuje u okviru stavke Dugoročna imovina (AOP 001)?
Prikaz sadržaja stavki unutar Dugoročne imovine (AOP 002 do AOP 008)
Što se iskazuje u okviru stavke Kratkoročna imovine (AOP 009)?
Prikaz sadržaja stavki unutar Kratkoročne imovine (AOP 010 do AOP 016)
Što obuhvaća stavka Kapital (AOP 030)?
Prikaz sadržaja stavki unutar kapitala (AOP 020 do AOP 029)
Što obuhvaća stavka Dugoročne obveze (AOP 031)?
Prikaz sadržaja stavki unutar Dugoročne obveze (AOP 032 do AOP 034)
Što se prezentira u okviru stavke Kratkoročne obveze (AOP 035)?
Prikaz sadržaja stavki unutar Kratkoročne obveze (AOP 036 do AOP 040)
Izvanbilančna evidencija (AOP 018 i AOP 043)

II - PROVEDBA UREDBE O POTPORI PUČANSTVU USLJED RASTA INDEKSA POTROŠAČKIH CIJENA- Augustin mišić, dipl. oec.
Koja je pitanja i probleme u provedbi otvorila uredba o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena?
Kakve stavove je u početku primjene uredbe zauzelo FMF?
Što su donijele dopune uredbe o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena?
Kakva je forma i sadržaj akta kojim poslodavac treba utvrditi kriterije za isplatu i visinu isplate jednokratne pomoći?

III-ODGOVORI NA PITANJA
Sudionici seminara mogu dostaviti pitanja vezana za teme iz programa seminara pisanim putem e- mailom na adresu organizatora. Na pitanja koja stignu do 15.10.2022. godine pripremit će se odgovori i prezentirati uz obrazloženje teme na koja se pitanja odnose.

IV – OSTALE INFORMACIJE ZA RAČUNOVODSTVENU PROFESIJU

SEMINARSKI MATERIJAL:

- prezentacijski materijal

Predavači:

Dr.sc. Željko Bošnjak, dr.sc. Dragan Gabrić Augustin Mišić, dipl. oec.

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.