PRAKTIČNE PRIMJENE NOVIH ZAKONA I PRAVILNIKA

Vrsta seminara:

Video seminar

PRAKTIČNE PRIMJENE NOVIH ZAKONA I PRAVILNIKA Ikonica vrijeme

Cilj seminara:

U lipnju 2021. godine objavljen je novi Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dohodak. Novi pravilnik je donio neke novine kod utvrđivanja poreza za pojedine vrste dohotka i novine vezane za način izvještavanja o obračunanom i plaćenom porezu na dohodak. Primjena novog pravilnika je u dijelu obračuna i plaćanja poreza bila obvezujuća danom stupanja na snagu pravilnika , a u dijelu izvještavanja obvezna primjena je početkom listopada 2021. godine. Ovih dana su objavljeni; Pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sustava u FBiH, koji je, kako mu sami naziv kaže, utvrdio dinamiku zamjene fiskalnih uređaja i Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, koji je donio nova rješenja u obavljanju obrtničke djelatnosti. Cilj ovog seminara je da se polaznicima seminara prezentiraju; novi zakon i provedbeni propisi i pomogne u njihovoj primjeni.

I- POTPUNA PRIMJENA NOVOG PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

1. NOVI PRISTUP KOD OBRAČUNA NEKIH VRSTA POREZA- Augustin Mišić, dipl.oec.
1.1. DOHODAK OD NESAMOSTALNE DJELATNOSTI - VREDNOVANJE KORISTI U STVARIMA I PRAVIMA
MANJAK
- Može li manjak koji je utvrdilo društvo popisom imati karakter dohotka od nesamostalne djelatnosti i kome se može pripisati?
VOZILA
- Način utvrđivanja iznosa koristi u slučaju kada se vozilo društva koristi za potrebe uposlenika?
- Koliki je porezni teret (PV i porez na dohodak) u slučaju korištenja vozila za potrebe uposlenika?
- Je li moguće osigurati pouzdane informacije o korištenju vozila u poslovne i neposlovne svrhe?
- Kakva je „sudbina“ vozila u vlasništvu društva?
NEKRETNINE
- U kojim slučajevima i na koji način se utvrđuju koristi od korištenja nekretnina društva?
USLUGE
- Koje usluge se mogu kvalificirati kao koristi i na koji način se utvrđuje iznos koristi?
1.2.OSTALI DOHODAK- OPOREZIVANJE “OSTALOG“ DOHOTKA KOJI NIJE REGULIRAN ZAKONOM
- Što je ostalo dohodak i zašto u zakonu nije navedena kategorija ostalog dohotka?
- Plaća li se porez na dohodak koji nije naveden u članku 5 Zakona o porezu na dohodak?
- Na koji način se utvrđuje osnovica „ostalog“ dohotka?
1.3. NOVINE U OBRASCIMA O OBRAČUNANOM I PLAĆENOM POREZU NA DOHODAK
- Koji su novi obrasci za izvještavanje o obračunanom i plaćenom porezu na dohodak?
- Što je promijenjeno u ranije propisanim obrascima?

II- DOSTAVLJANJE OBRAZACA PROPISANIH PRAVILNIKOM ELEKTRONSKIM PUTEM- (Danijel Miljko, IT)

 Praktični prikaz popunjavanja i podnošenja obrazaca prema vrstama dohotka elektronskim putem
- Koje su razlike u dostavljanju obrazaca elektronskim putem u slučaju kada obrazac podnosi:
                  - društvo,
                  - obrt i
                  - fizička osoba.
Simulacija prikaza na uzorcima porezne uprave

III- PRAVILNIK O DINAMICI ZAMJENE FISKALNIH SUSTAVA U FBIH- Mario Tolić, dipl.oec.

Rasprava pitanja:
- Što donose novi fiskalni uređaju i koja su to nova kvalitetna poboljšanja u odnosu na postojeće?
- Tko je obveznik zamjene fiskalnih sustava?
- Koji je kriterij za zamjenu fiskalnih sustava?
- Do kada su pojedini obveznici dužni zamijeniti fiskalni sustav?
- Moraju li obveznici mijenjati fiskalni uređaj premda stari uredno radi?
- Koji obveznici i dalje mogu vršiti izmjenu fiskalnog modula i matične ploče?
- Što se promijenilo stupanjem na snagu Pravilnika o dinamici zamjene fiskalnih sustava u FBiH?
- Koji je preporučeni rok za zamjenu fiskalnog sustava?
- Je li Porezna uprava, kao nositelj poslova, spremna za izvršenje svih zadataka vezanih za fiskalizaciju?
- Koje nove mogućnosti Porezna uprava ima u kontroli pojedinih obveznika?

IV- ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA U FBiH- Augustin Mišić, dipl.oec.

- Što donosi novi zakon o obrtu i srodnim djelatnostima?
- Imaju li izmjene zakona utjecaj na organizaciju obrta za knjigovodstvene usluge?

V- ODGOVORI NA UPITE SUDIONIKA SEMINARA

- Sudionici seminara mogu prije održavanja seminara dostaviti upite na teme navedene u programu seminara na koje će predavači pripremiti odgovore.

Predavači:

Augustin Mišić dipl.oec., Mario Tolić, dipl.oec (Porezna uprava Livno); Danijel Miljko, IT.

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.