Naše usluge
Porezno savjetovanje i porezno zastupanje
Naše usluge
Savjetovanja iz oblasti računovodstva i financija i vođenja poslovnih knjiga
Naše usluge
Pravne pomoći u upravnom postupku i izradi općih normativnih akata, izradi ugovora i sl.
Naše usluge
Stručne pomoći u procjeni, preuzimanju i statusnim promjenama društava

Porezno savjetovanje i porezno zastupanje

U vrijeme čestih promjena poreznih propisa u BiH, primjena propisa na zakonit način predstavlja veliki izazov za svakog obveznika. Pored čestih izmjena obilježje poreznih propisa u BiH su nejasne formulacije, posebice u provedbenim propisima, koje traže vrlo česte intervencije ministarstva financija i porezne vlasti u smislu njihove primjene. U takvoj situaciji se stvara pravna nesigurnost obveznika i potreba da se po pitanju primjene propisa konsultira s nekom tko bi mogao biti od pomoći. Reputacija koji je Fircon stekao kroz 20- to godišnji rad je referenca koja nam daje za pravo da kažemo da možemo biti od pomoći u pružanju usluga poreznog savjetovanja u BiH. Poseban vid usluga su usluge poreznog zastupanja za strana pravna društva koje pružaju usluge ili vrše isporuku dobara u BiH bez registracije društva u BiH. U tom slučaju imamo značajna iskustva kad se Fircon pojavljuje kao porezni opunomoćenik stranih društava u BiH.

Savjetovanje iz oblasti računovodstva, financija i vođenja poslovnih knjiga

Fircon ima značajna iskustva i kompetentne osobe i suradnike za pružanje savjetničkih usluga vezanih za primjenu MRS/MSFI, unaprjeđenja računovodstvenih i financijskih funkcija i pružanje knjigovodstvenih usluga. Posebno želimo istaknuti da se Fircon afirmirao kao izvođač kontinuirane edukacije računovođa i revizora i da nudi veliku ponudu raznih vidova edukacije kako zajedničke kroz forme seminara tako i pojedinačne po zahtjevu komitenata.

Pravne pomoći u upravnom postupku i izradi običnih normativnih akata, izradi ugovora i slično

Pravna pomoć u upravnom postupku je krajnji institut putem kojeg obveznik ostvaruje svoja prava i interes u slučaju kad je porezna vlast u postupku kontrole utvrdila spornu primjenu poreznih propisa. Dajući punomoć Firconu za sudjelovanje i vođenje upravnog postupka stječete sigurnost da će interesi obveznika biti ostvareni na najbolji način. Garancija navedenog su preko stotinu upravnih postupaka koje je Fircon vodio i sa značajnim uspjehom okončao. Poslovi izrade normativnih akata, izradi ugovora i slično, koje aktualni propisi stavljaju pred obveznike, su poslovi koje izbjegavaju i organizirane pravne službe ,a ne društva koja ne raspolažu kadrovima za ovu vrstu posla. Fircon nudi pomoć u izradi normativnih akata, ugovora i slično prema zahtjevu i potrebama komitenta.

Stručna pomoć u procjeni, preuzimanju i statusnim promjenam društva.

Promjene vlasništva nad društvima – prenosi (prodaja) udjela, statusne promjene društva su transakcije koje zahtijevaju provođenje složenih postupaka i koje mogu imati značajne porezne učinke. Kombinacija različitih propisa i priprema odgovarajućih akata, koja se koristi u provođenju ovih transakcija, zahtjeva multidisciplinarno znanje i praktična iskustva. Fircon je sudjelovao u značajnom broju transakcija vezanih za prijenose udjela i statusne promjene i može ponuditi usluge za provođenja ovih transakcija. Procjena vrijednosti društva je često zahtijevani postupak koji se provodi u slučaju prijenosa udjela ili statusnih promjena, a koji zahtjeva posebna znanja i ovlaštenja za vršenje ovih poslova. Fircon može ponuditi, kako ovlaštene osobe tako i sigurne postupke za provođenje ovih transakcija. Također, i kod ovih usluga se možemo pozvati na praktična iskustva i slučajeve u kojima je Fircon sudjelovao.
O nama

FIRCON d.o.o. Mostar je društvo s ograničenom odgovornošću koje je osnovano 2001. godine

Osnovna djelatnost je pružanje usluga iz oblasti poreza, financija i računovodstva. Pored savjetničke djelatnosti, Fircon je postao prepoznatljiv kao nakladnik stručne literature iz oblasti: poreza, financija, računovodstva i gospodarskog prava. Kombinacijom savjetničke djelatnosti i pisane riječi zaokružena je jedna cjelina koja daje značajne mogućnosti u pružanju cjelovite i pouzdane usluge iz navedenih oblasti velikom broju klijenata.
200 +
Partnera i klijenata
25 +
Godina rada
100 +
Upravnih postupaka
60 +
Završenih revizija