IZMJENE POREZNIH PROPISA - Praktična primjena dopuna pravilnika o PDV i porezu na dohodak i ostalih propisa

Vrsta seminara:

Video seminar

IZMJENE POREZNIH PROPISA - Praktična primjena dopuna pravilnika o PDV i porezu na dohodak i ostalih propisa Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

Ovih dana objavljene su izmjene provedbenih poreznih propisa: Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, Pravilnika o porezu na dohodak, a čija primjena počinje od konca srpnja. Cilj seminara je analizirati novine u poreznim propisima i obrazložiti način njihove primjene.

SEMINAR SE PRIZNAJE KAO 5 (pet) SATI KPE certificiranih računovođa, ovlaštenih revizora i certificiranih računovodstvenih tehničara


Program seminara


I – PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O PDV-U.
1. Promjena pojma novosagrađenih građevinskih objekata
- Što donosi promjena pojma novosagrađenih građevinskih objekata?
2. Novi način oporezivanje usluga prijevoza putnika
- Na koji način se utvrđuje porezna osnovica za usluge prijevoza putnika kada se usluge obavljaju dijelom u BiH a dijelom u inozemstvu?
 3. Promet nepokretne imovine
- Na koji način identificirati promet nekretnina koji je oslobođen od plaćanja PDV i koja je razlika u odnosu na praksu prije izmjene pravilnika?
4. Oporezivanju prometa u slobodnim zonama
- Što je drugačije u odnosu na praksu prije izmjene pravilnika?
- Kakav je PDV tretman sluga izvršenih korisnicima slobodnih zona?
5. Ispravak odbitka ulaznog poreza za nekretnine
- Na koji način i u kojoj formi se osigurava dokumentacija kojom se dokazuje korištenje nekretnine?
6. Podnošenje PDV prijave
- Što je novo u podnošenju PDV prijave i koje su razlike u odnosu na praksu prije izmjene pravilnika?
7. Obračun i plaćanje PDV stranog prijevoznika putnika
- Je li prošlo vrijeme „povlaštenog“ stranog prijevoznika putnika?
- Na koji način obračunavaju i plaćaju PDV strani prijevoznici putnika?
8. Obaveze za postupanje u građevinskoj djelatnosti
- Tko je obvezan izvršiti popis građevinskih objekata čija je izgradnja u toku?

II- NCTS - NOVI KOMPJUTERIZOVANI SISTEM PROVOZA
- Što donosi NCTS - Novi kompjuterizirani sustav provoza i za prijevoznike i špeditere?

III-PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
- Što je razlog za dopune pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak?
- Koje dopune su uključene u pravilnik?
- Kakva je korelacija dopuna pravilnika i

IV- UREDBA O POMOĆI STANOVNIŠTVU USLIJED RASTA INDEKSA POTROŠAČKIH CIJENA
- Kakav je sadržaj Uredbe i na koji način se provodi?
- Što je uredba donijela poslodavcima i uposlenicima?

V- PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
- Je li obvezna primjena kolektivnih ugovora za sve poslodavce u FBiH?
- Jesu li kolektivni ugovori „stavili van snage“ minimalnu plaću utvrđenu odlukom Vlade FBiH?
- Kako su regulirane naknade iz radnog odnosa?
- Hoće li poslodavci imati obvezu uskladiti poslovnik o radu s kolektivnim ugovorom?

VI- PRIJEDLOG IZMJENE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU
- Što nudi predlagač izmjene zakona i hoće li to, ako se prijedlog usvoji, dovesti do drugačije organizacije računovodstvene profesije?
- Kako teče javna rasprava o izmjeni ZRR?

VII – OSTALE INFORMACIJE ZA RAČUNOVODSTVENU PROFESIJU

Uz video seminar je dostupan i prezentacijski materijal

Predavači:

Augustin Mišić, dipl. oec. ,

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


60,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.