NOVI PRISTUP INSPEKCIJSKOM NADZORU POREZNE UPRAVE

Vrsta seminara:

Video seminar

NOVI PRISTUP INSPEKCIJSKOM NADZORU POREZNE UPRAVE Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

Porezna uprava je pripremila metodologiju obavljanja inspekcijskog nadzora kojom se propisuju postupci provođenja inspekcijskog nadzora u predmetu kontrole obračunavanja, prijavljivanja i plaćanja javnih prihoda iz nadležnosti Porezne uprave Federacije BiH. Cilj rasprave ove teme jeste da sam porezni obveznik može izvršiti preventivne kontrole i pripremiti informacija i dokumentaciju za provođenje postupka nadzora. Rasprava teme računovodstvo trgovine u komisiji i konsignaciji ima za cilj da obrazloži i porezni i računovodstveni aspekt modela posredovanja u trgovini koji su sve značajniju u aktualnom i vremenu koje dolazi.

I - NOVI PRISTUP INSPEKCIJSKOM NADZORU POREZNE UPRAVE - (Slobodan Vukoja- Zamjenik direktora Porezne uprave Federacije BiH)

-Cilj i svrha Priručnika za inspekcijski nadzor,
- Standardi  i organizacija inspekcijskog nadzora,
- Priprema za provođenja inspekcijskog nadzora i odabir poreznih obveznika,
- Suradnju poreznih administracija u BiH (UNO) i van BiH.

Izbor vrste inspekcijskog nadzora i specifičnosti pojedinih vrsta nadzora.(Mario Tolić- šef inspekcije  poreznog ureda HBŽ)

CJELOVIT NADZOR
1) Što će inspektori poduzeti ako obveznik nije predao godišnje financijsko izvješće FIA-i, Studiju o transfernim cijenama, popis imovine i obveza,…?
2) Kako tretirati posebne oblike angažmana fizičkih osoba bez zasnivanja radnih odnosa kao što su stručno osposobljavanje, angažman učenika i studenata, volontera,…?
3) Što treba provjeriti kod prijave i obračuna poreza na imovinu?
4) Koje sve radnje treba provjeriti kod evidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja i usuglašenosti s poslovnim knjigama?
5) Koji su noviteti kod izrade zapisnika i rješenja?
6) Koja je uloga šefa Odsjeka za inspekcijski nadzor u svakoj pojedinačnoj kontroli?
7) Što će se od obveznika tražiti prilikom podnošenja prigovora na zapisnik i žalbe na rješenje?
NADZOR PREMA VRSTAMA OBVEZNIKA I VRSTAMA POREZA
- Razlike u kontrolama pravnih i fizičkih osoba,
- Specifičnosti kontrola prema vrstama dohotka,
- Kontrola provedbe neporeznih propisa (zakoni o. računovodstvu i reviziji, platnom prometu, financijskom poslovanju, i dr.)

NOVI PRAVILNICI I STARI FISKALNI UREĐAJI

1) Što se promijenilo stupanjem na snagu Pravilnika o fiskalnim dokumentima i Pravilnika o fiskalnim sustavima?
2) Mogu li se koristiti i „stari“ dosadašnji pravilnici ako obveznici nisu mijenjali fiskalni uređaj?
3) Je li zakonito korištenje postojećih fiskalnih uređaja?
4) Mogu li vas inspektori kazniti zbog korištenja postojećih fiskalnih uređaja?
5) Do kada će se isti moći koristiti?
6) Na koji način će ići dinamika zamjene postojećih fiskalnih uređaja?
7) Mora li obveznik koji ima više PJ imati fiskalni uređaj u svakoj poslovnici?
8) Koja je razlika između obveznika koji ima jednu djelatnost (maloprodaja i veleprodaja) i obveznika s različitim djelatnostima (ugostiteljstvo, trgovina) na istom prodajnom mjestu s aspekta posjedovanja broja fiskalnih uređaja?

II- RAČUNOVODSTVO TRGOVINE U KOMISIJI I KONSIGNACIJI – prof. dr. Vinko Belak

1.Trgovina preko posrednika (agenta)
-  Nalogodavac u usporedbi s agentom i sporazumi o konsignaciji prema MSFI 15
-  Porezni propisi o trgovini preko posrednika (agenta)
2. Računovodstvo prodaje robe po ugovoru o komisiji (u svoje ime a za tuđi račun)
-  Knjiženje prijenosa robe komisionaru i obveze za PDV
-  Knjiženje tuđe robe kod komisionara u izvanbilančnoj evidenciji
-  Prodaja robe i priznavanje prihoda kod nalogodavca i kod komisionara
-  Razduženje prodane robe
-  Povrat neprodane robe nalogodavcu
3. Računovodstvo prodaje robe po ugovoru o konsignaciji (u tuđe ime i za tuđi račun)
-  Knjiženje prijenosa robe zastupniku i obveze za PDV
-  Knjiženje tuđe robe kod zastupnika u izvanbilančnoj evidenciji
-  Prodaja robe i priznavanje prihoda kod nalogodavca i kod zastupnika
-  Razduženje prodane robe
-  Povrat neprodane robe nalogodavcu

III -  NAČINI ORGANIZIRANJA RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE  I PRUŽANJA KNJGOVODSTVENIH I RAČUNOVODSTVENIH USLUGA U FBIH (Augustin Mišić, dipl.oec.)

- Tko i na koji način može pružati knjigovodstvene i računovodstvene usluge i potpisivati financijske izvještaje?
- Na koji način se može izvršiti ustroj subjekata za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga drugoj pravnoj osobi?
- Kakva je sudbina „slobodnih strijelaca“ kod pružanja računovodstvenih usluga i potpisivanja financijskih izvještaja?
-  Specifičnosti i razlike kod registracije pravne osobe i obrta za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga?
- Treba li pravna osoba biti registrirana isključivo za pružanje usluga knjigovodstva i računovodstva i što će to značiti za pravne osobe koje imaju registriranu i drugu djelatnost?
- Hoće li sve forme obrta- osnovna, dodatna i dopunska moći pružati knjigovodstvene i računovodstvene usluge i koje uvjete treba ispuniti za to?
- Kakvi su financijski i porezni učinci registracije društva/obrta za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga; - što je isplativije?

IX-  RASPRAVA I ODGOVOR NA PITANJA VEZANA ZA TEME SEMINARA.

I – AKTUALNOSTI


Predavači:

Prof. dr. Vinko Belak; Slobodan Vukoja- Zamjenik direktora Porezne uprave Federacije BiH; (Mario Tolić- šef inspekcije poreznog ureda HBŽ), Augustin Mišić dipl.oec.

- Prezentacijski materijal

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.