POREZNE I OBAVIJESNE PRIJAVE ZA 2021. GODINU

Vrsta seminara:

Video seminar

POREZNE I OBAVIJESNE PRIJAVE ZA 2021. GODINU Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

Polaznicima seminara prenijeti znanja koja će im pomoći da pravilno sastave godišnje porezne prijave – prijavu poreza na dobit i godišnju prijavu poreza na dohodak i poduzmu sve postupke koji prate podnošenje godišnjih poreznih i obavijesnih prijava.

TEME SEMINARA

1. POREZNE I OBAVIJESNE PRIJAVE za 2021. godinu

2.- AKTUALNA TEMA- Analiza primjera utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa na minimalnu plaću iznijetih u objašnjenju FMF


PROGRAM SEMINARA

I – POREZNE I OBAVIJESNE PRIJAVE ZA 2021. GODINU – Augustin Mišić, dipl.oec.
     Koja je razlika između poreznih prijava i obavijesnih prijava?
1. OBAVIJESNE PRIJAVE
- Značaj obavijesnih prijava za utvrđivanje konačne obveze poreza
- Vrste obavijesnih prijava,
- Obveznici podnošenje,
- Forma i obrasci,
- Prikazi primjera,
- Najčešće pogreške iz prakse
2. POREZNE PRIJAVE
- Porezne prijave prema vrstama poreza
- Obveznici podnošenje,
- Forma, obrasci, način i rok podnošenja,
- PRIKAZ PRIMJERA GODIŠNJE PRIJAVE POREZA NA DOHODAK
3. PRIHVAT I OBRADA POREZNIH I OBAVIJESNIH PRIJAVA OD STRANE POREZNE UPRAVE
- Može li PU osporiti (vratiti) dostavljenu poreznu prijavu?

II – POREZNI POTICAJI – UVJETI I NAČIN OSTVARENJA – Mario Tolić, dipl.oec., šef Inspekcije KPU HBŽ
Rasprava otvorenih pitanja:
1) Ostvaruju li pravo poticaja samo obveznici koji su prijavili i platili doprinose za novouposlene ili to pravo imaju i oni koji su izvršili prijavu, a u tom trenutku nisu uplatili doprinose?
2) Koji je krajnji rok do kada se moraju uplatiti doprinosi ako se želi koristiti poticaj za novouposlene?
3) Mogu li poticaj koristiti novouposleni djelatnici u RS/BD koji rade u poslovnim jedinicama obveznika?
4) Ima li razlike ako novouposleni djelatnici u PJ u RS/BD imaju prebivalište u FBiH u odnosu na RS/BD?
5) Mogu li porezni obveznici kod poticaja za novouposlene koji nemaju kontinuitet od 12 mjeseci koristiti izmijenjenu prijavu samo jednom ili onoliko puta koliko imaju potrebu?
6) Ima li razlike kada porezna ispostava pošalje obavijest ili pak sama izmijeni poreznu prijavu obveznika?
7) Ako je s djelatnikom raskinut ugovor o radu nakon 13 mjeseci može li obveznik koristiti posljednji mjesec za poticaj ili ne?
8) U slučaju da porezni obveznik koristi poticaj, a novouposleni djelatnik nema 12 mjeseci rada u kontinuitetu dužan je vratiti dvostruki iznos i uplatiti zatezne kamate. Od kada i do kada će se obračunati kamate?
9) Ima li mogućnosti isplate dividende iz neraspoređene dobiti ako se koristio poticaj iz članka 36. Zakona o porezu na dobit?

III – KOREKTIVNE STAVKE POREZNE BILANCE I PRIJAVA POREZA NA DOBIT – doc. dr. sc. Željko Bošnjak
1. KAPITALNI DOBICI I KAPITALNI GUBICI
- Primjeri kapitalnih dobitaka i gubitaka kao korektivnih stavki porezne bilance.
- Je li dobitak iz transakcija prodaje, otuđenja ili prijenosa imovine kapitalni dobitak?
- Kad kapitalni dobici / gubici ne korigiraju poreznu osnovicu?
2. “TRAJNO“ POREZNO NEPRIZNATI RASHODI
- Rashodi koji se ne mogu povezati s ostvarivanjem dobiti ili se ne mogu povezati s načelom „poslovanja pažnjom dobrog privrednika“ – što se može podvesti pod ovu stavku uvećanja porezne osnovice?
- „Istanjena kapitalizacija“ – na koga se odnosi i kako se izračunava?
- Reprezentacija, donacije i sponzorstva – razlike i sličnosti poreznog tretmana.
- Drugi „trajno“ porezni nepriznati rashodi.
3. POREZNI TRETMAN AMORTIZACIJE I DRUGIH RASHODA „DUGOTRAJNE IMOVINE“
- Rashodi amortizacije – (samo) privremene ili (i) stalne porezne razlike?
- Što je „dugotrajna imovina“ u propisima o oporezivanju dobiti?
- Kakav je porezni tretman nerealiziranih gubitaka po osnovi dugotrajne financijske imovine?
4. DRUGI PRIVREMENO NEPRIZNATI RASHODI
- Rashodi zaliha – porezni tretman nerealiziranih gubitaka.
- Otpisi i vrijednosna usklađenja potraživanja – „stvarni“ vs. „očekivani“ nerealizirani rashodi.
- Rezerviranja za buduće rashode i obveze – privremeno porezno nepriznati rashodi?
5. POREZNI GUBITAK
- Iskazivanje poreznog gubitka u poreznoj bilanci.
- Zašto je važno pravilno popuniti obrazac PG-809?
6. UTVRĐIVANJE POREZNE OBVEZE (za 2021.) I AKONTACIJE POREZA NA DOBIT (za 2022.)
- Što je „konačni porez na dobit“ iz točke 2.7. prijave poreza na dobit?
- Plaća li se iznos akontacije poreza na dobit koji je utvrđen u poreznoj prijavi od 1.1. ili …?

IV- OBVEZA ELEKTRONSKOG DOSTAVLJANJA POREZNIH PRIJAVA U 2021. GODINI
1. PRIKAZ POSTUPKA DOSTAVLJANJA ELEKTRONSKIH PRIJAVA IZ PERSPEKTIVE POREZNOG OBVEZNIKA- Danijel Miljko, voditelj ERP SUSTAVA
- obrazloženje pitanje vezanih za prihvat i obradu poreznih prijava iz perspektive PU
1. Prednosti korištenja nPIS aplikacije i online podnošenja obrazaca
2. Potrebni preduvjeti i postavke računara za ispravan rad nPIS-a
3. Preuzimanje i instalacija sigurnosnih certifikata
4. Kako podnijeti poreznu bilancu te prijavu poreza na dobit
5. Kako podnijeti ostale obrasce te uvesti ih iz eksternih aplikacija
6. Korištenje pomoćnih aplikacija PUF (DOBITKO, GIPKO I MIP 1023)

V – UVJETI I NAČIN PROVOĐENJA POSEBNIH POREZNIH INSTITUTA IZ ZAKONA O POREZU NA DOBIT – Augustin Mišić, dipl.oec.
1. POREZNI KREDIT : Uvjeti i način korištenja poreza plaćenog u inozemstvu i u RS, DB?!
2. IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA:- Zakonito korištenje ovog instituta.
3. POVEZANE OSOBE: Obveze sastavljanja izvještaja o transfernim cijenama i drugih izvještaja.

VI – AKTUALNA TEMA:
ANALIZA PRIMJERA UTVRĐIVANJA OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA NA MINIMALNU PLAĆU IZNIJETIH U OBJAŠNJENJU FMF-a – Augustin Mišić, dipl.oec.
- Način utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa i poreza na minimalnu plaću prema stavu FMF?
- Je li osnovica za obračun doprinosa ista za svakog uposlenika koji prima minimalnu plaću bez obzira na koeficijent osobnog odbitka?
- U kojem slučaju će osnovica za obračun doprinosa na minimalnu plaću biti različita u odnosu na osnovicu koju je utvrdilo FMF?
- Prikazi primjera utvrđivanja osnovice?

VII – RASPRAVA I ODGOVOR NA PITANJA VEZANA ZA TEME SEMINARA
VIII – AKTUALNE INFORMACIJE ZA RAČUNOVODSTVENU PROFESIJU

Predavači:

dr.sc. Željko Bošnjak, Mario Tolić, dipl. oec (ŽPU Livno) i Augustin Mišić, dipl. oec., Danijel Miljko

- KNJIGA : Porez na dobit u FBIH i godišnje porezne prijave za 2021.

- Prezentacijski materijal

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
200,00 KM:
  • Video seminar
  • Prof.dr.sc. Vinko Belak: Profesionalno i financijsko računovodstvo
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.