RAČUNOVODSTVENA I POREZNA RJEŠENJA PRODAJE NEKRETNINA PREMA NOVIM PROPISIMA

Vrsta seminara:

Video seminar

RAČUNOVODSTVENA I POREZNA RJEŠENJA PRODAJE NEKRETNINA PREMA NOVIM PROPISIMA Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

Aktualne kontrole od strane porezne vlasti su pokazatelj posebnog interesa države za određene transakcije. U ovom momentu interesa porezne vlasti su teme i pitanja koja proizlaze iz navedenih tema seminara. Cilj seminara jeste identificirati otvorena pitanja , raspraviti stavove porezne vlasti po istim te argumentirano i utemeljeno ponuditi obrazloženja pitanja koja su predmet rasprave.

TEME SEMINARA

- Računovodstvena i porezna rješenja prodaje nekretnina prema novim propisima

- Aktualna pitanja primjene zakonao pdv

- Posebni oblici angažmana fizičkih osoba bez zasnivanja radnog odnosa

PROGRAM SEMINARA

I – RAČUNOVODSTVENA I POREZNA RJEŠENJA PRODAJE NEKRETNINA PREMA NOVIM PROPISIMA - prof. dr. Vinko Belak
1. Prodaja neizgrađenog zemljišta
 - Opcije priznavanja prihoda od prodaje zemljišta
2. Prodaja „starih“ građevina koje koristi vlasnik duže od 10 godina
 - Koji propisi oslobađaju „stare” građevine i zemljište od PDV-a?
3. Prodaja u sklopu prvog prijenosa prava raspolaganja novosagrađenim građevinskim objektom koja nije oslobođena PDV-a
- Što je donijelo „proširenje“ pojma novosagrađenog objekta?
4. Prodaja građevina koje vlasnik koristi duže od 2 godine ali kraće od 10 godina i ispravak ulaznog PDV-a
- Kada i kako treba ispraviti ulazni PDV?
- U kojem slučaju nastaje naknadna promjena upotrebe kapitalnih dobara koja stvara obvezu ispravke ulaznog PDV-a?
- Kad je subjekt oslobođen obveze za ispravak ulaznog PDV-a?
5. Prodaja investicijskih nekretnina
- U čemu se razlikuju MRS 40 i Odjeljak 16 MSFI-ja za MSS?
6. Prodaja nekretnina namijenjenih prodaji prema MSFI-ju 5
7. Prodaja nekretnina sa zaliha,
8. Prodaja nekretnina nakon procesa obnove, dogradnje i nadogradnje
- Treba li građevinu koju koristi vlasnik a koja ulazi u proces obnove ili dogradnje prenijeti na zalihe ili ostaje u statusu dugotrajne imovine?

- Koji se naknadni troškovi priznaju u tekuće troškove kao troškovi redovitog održavanja?
- Troškovi uloženi u rekonstrukciju, dogradnju ili nadogradnju koji povećavaju vrijednost građevine i definiranje obveza prema PDV-u

II- AKTUALNA PITANJA PRIMJENE ZAKONAO PDV- doc.dr.sc. Ante Džidić
1. Podaci trećih strana u rekonstrukciji prihoda poreznog obveznika
 - Potencijalni izvori podataka za provjeru ispravnosti PDV prijava
 - Što se podrazumijeva pod teretom dokazivanja kod primjene indirektne metode utvrđivanja dodatnog razreza PDV-a?
2. Poslovanje s poštanskim operatorima i davateljima usluga brze pošte
 - Koje evidencije o poslovanju s brzim poštama se moraju čuvati i koliko dugo?
 - Kako provjeriti usklađenost isporuka putem brze pošte s drugim knjigovodstvenim
    evidencijama (KIF, KUF, potraživanja od kupaca, fiskalni računi i izvješća)?
- Primjeri rekonstrukcije prihoda poreznih obveznika temeljem podataka dobivenih od davatelja
  usluga brze pošte
- Pouzdanost podataka dobivenih od davatelja usluga brze pošte i teret dokazivanja
3. Aktualni propisi i sudska praksa u prometu nekretninama i opremom
- Porezni tretman dovršenih i nedovršenih građevinskih objekata
- Razmjena vs. zajedničko ulaganje u građevinske objekte
- Važnost ulaznih kalkulacija za odbitak ulaznog PDV-a

III - POSEBNI OBLICI ANGAŽMANA FIZIČKIH OSOBA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA- Augustin Mišić, dipl.oec.
- vrste angažmana bez zasnivanja radnog odnosa
- pravni temelj i forma ugovora,
- porezni status naknada koje se isplaćuju ,
- forma i način izvještavanja o isplaćenim naknadama
- najčešće greške utvrđene u postupcima nadzora,
- otvorena pitanja
- prikaz primjera obračuna naknada i izvještavanja

IV– OSTALE INFORMACIJE ZA RAČUNOVODSTVENU PROFESIJU

SEMINARSKI MATERIJAL

Prezentacijski materijal

Predavači:

prof. dr. Vinko Belak, doc.dr.sc. Ante Džidić i Augustin Mišić, dipl. oec. ,


UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.