PRIMJENA NOVIH KONTNIH PLANOVA ZA PODUZEĆA I NEPROFITNE PRAVNE OSOBE

Vrsta seminara:

Video seminar

PRIMJENA NOVIH KONTNIH PLANOVA ZA PODUZEĆA I NEPROFITNE PRAVNE OSOBE Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

Za praktičnu primjenu propisanih kontnih okvira obveznici primjene trebaju donijeti opći akt sadržaj kojeg je „detaljan kontni plan“ koji mora biti usuglašen s propisanim okvirom. Društvo „Fircon“ d.o.o. Mostar je pripremilo detaljan analitički kontni plan za gospodarska društva i neprofitne organizacije s obrazloženjima pojedinih sintetičkih konta koja se pozivaju na aktualne MRS/MSFI. Cilj seminara je da kroz prezentaciju primjene nekih novih skupina konta i prikaze preknjižavanja na novi kontni plan pomogne polaznicima seminara implementirati novi kontni plan čija je obvezna primjena od 01.01.2022. godine.

 I. Primjena novog kontnog plana za gospodarska društva na knjiženje troškove ugovora, ugovornu imovinu i ugovorne obveze (prof.dr.sc. Vinko Belak)

- Knjiženje dodatnih troškova stjecanja ugovora s kupcem
- Knjiženje izvršenja ugovora s kupcem koji se kapitaliziraju
- Knjiženje troškova koje subjekt treba obračunati kao rashode kada nastanu
- Knjiženje ugovorne imovine
- Knjiženje ugovornih obveza

II. Preknjižavanja na novi kontni plan za gospodarska društva (doc.dr.sc. Željko Bošnjak)

- Vrijednosna usklađenja vs. ispravci vrijednosti – što se knjiži na pojedinim korektivnim kontima nefinancijske dugoročne imovine i koje su protustavke?
- Ostale promjene konta nefinancijske dugoročne imovine
- Financijska imovina – na kojim kontima će korisnici MSFI za MSS evidentirati svoju financijsku imovinu?
- Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze  – evidentiranje njihova povećanja i smanjenja na novim kontima skupine 72
- Dani predujmovi za usluge ponovno su na razredu 2 – jesu li u Pravilniku o kontnom okviru … dane korektne upute za saldiranje PDV-a sadržanog u danim predujmovima?
- Revalorizacijske rezerve – „novi“ naziv i za promjenu vrijednosti financijske imovine?
- Gdje preknjižiti salda s „nestalih“ konta:
   - upisani neuplaćeni kapital,
   - gubitak iznad visine kapitala,
   - potraživanja i obveze iz specifičnih poslova
- Gdje su „nestali“ (i jesu li poslovni) prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka?
- Usporedni prikaz preknjižavanja ostalih „starih“ na nova konta imovine, kapitala i obveza

III. Predstavljanje analitičkog kontnog okvira za neprofitne pravne osobe – NOVO U FEDERACIJI BIH (dr.sc. Dragan Gabrić)

- Što novo donosi Pravilnik  o kontnom okviru i sadržaju konta za neprofitne pravne osobe?
- Predstavljanje i komentar novog analitičkog kontnog okvira za neprofitne pravne osobe u izdanju i nakladi društva Fircon d.o.o.
- Prikaz knjiženja najčešćih transakcija (nabava stalnih sredstava, rashodi plaća i ugovora o djelu, prihoda od članarina, donacija, primitaka iz proračuna, zakupa i drugo) prema novom analitičkom kontom okviru za neprofitne pravne osobe

IV-  Aktualne informacije za računovodstvenu i revizijsku profesiju (Augustin Mišić, dipl.oec.)

V- Odgovori na upite sudionika seminara

- Sudionici seminara mogu prije održavanja seminara dostaviti upite na teme navedene u programu seminara na koje će predavači pripremiti odgovore.

(NOVI ANALITIČKI KONTNI PLANOVI S KOMENTARIMA I NAČINOM PREKNJIŽAVANJA ZA POLAZNIKE SEMINARA PO PROMOTIVNOJ CIJENI)


1. Analitički kontni plan za gospodarska društva (tiskano izdanje)- 20,00KM s PDV

2.  Analitički kontni plan za  neprofitne pravne osobe (tiskano izdanje)- 20,00KM s PDV

U iznos naknade uključen je PDV.

Predavači:

Prof. dr. Vinko Belak; Doc. dr. Željko Bošnjak; Dr.sc. Dragan Gabrić, Augustin Mišić dipl.oec

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.