Pitanja i odgovori

Ukoliko pitanje koje tražite niste pronašli, pošaljite nam upit! Za slanje upita trebate biti prijavljeni !

Prijavi se

Najčešća pitanja

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Na koji način mogu registrirati profil?

Profil možete registrirati klikom na "Prijavi se" u gornjem desnom uglu stranice.

Prijavljen/na sam za seminar, ali bodovi nisu evidentirani na profilu?

KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen. Ažuriranje stanja računa može trajati dva radna dana nakon izvršene uplate.

Ako ste izvršili uplatu i nakon nekoliko dana Vaši bodovi nisu evidentirani molimo da se obratite na mail [email protected] ili na kontakt telefon 036/333-065

Seminari

Veljača 2024 - OBAVIJESNE PRIJAVE- TEMELJ ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA I GODIŠNJIH POREZNIH PRIJAVA ZA 2023

Polaznike seminara podsjetiti i upozoriti na značaj obavijesnih prijava za zakonito sastavljanje godišnjeg izvještaja za 2023. godinu kroz praktičan prikaz sastavljanja svake od propisanih obavijesnih prijava. obrazložiti jedan novi trend i ukazati na perspektivu primjena umjetne inteligencije u računovodstvu i reviziji u BiH
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara