Pitanja i odgovori

Ukoliko pitanje koje tražite niste pronašli, pošaljite nam upit! Za slanje upita trebate biti prijavljeni !

Prijavi se

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.

Naručivanje tiskanih/elektronskih izdanja

Prilikom naručivanja izdanja za korisnike koji nemaju registriran profil dovoljno je da se popune osobni podaci i adresa stanovanja. Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za narudžbu.

Registrirani korisnici ne trebaju ponovno popunjavati podatke prilikom naručivanja nekog od izdanja. Dovoljno je da se prijavite na stranicu i kliknete na izdanje koje želite i kliknite "Naruči".

Na koji način mogu registrirati profil?

Profil možete registrirati klikom na "Prijavi se" u gornjem desnom uglu stranice.

Prijavljen/na sam za seminar, ali bodovi nisu evidentirani na profilu?

KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen. Ažuriranje stanja računa može trajati dva radna dana nakon izvršene uplate.

Ako ste izvršili uplatu i nakon nekoliko dana Vaši bodovi nisu evidentirani molimo da se obratite na mail [email protected] ili na kontakt telefon 036/333-065

Pretplatnik sam Vašeg časopisa, ali bodovi i pretplata nisu evidentirani u sustavu?

Do sada je naša praksa bila da na kraju svake godine pretplatnicima omogućimo pristup "potvrdi o korisniku pretplate".  Da bi evidentirali KPE bodove na osnovu pretplate, svi pretplatnici bi trebali popuniti potvrdu o korisniku pretplate (kliknite ovdje) narudžbu tiskanog/elektronskog izdanja. Početkom 12 mjeseca ćemo krenuti sa evidencijom KPE bodova za pretplatu.

Retroaktivno sam uplatio seminar ali KPE bodovi nisu evidentirani

Naknadne KPE evidencije se šalju Savezu na kraju svakog mjeseca zbog unaprijed dogovorene dinamike sa Savezom računovođa.

Nemogu preuzeti prezentaciju za seminar

Velike firme kao što su javna poduzeća i banke u većini slučajeva imaju ograničenje prilikom otvaranja vanjskih poveznica koje nekada koristimo prilikom slanja prezentacija na mail.

Ako ne uspijete preuzeti prezentaciju slobodno se obratite na mail [email protected]