Prijavnica za seminar:

SPECIFIČNE TRANSAKCIJE U POSLOVANJU- POREZNI STATUS,POREZNO I KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE

Elektronska prijava za seminar je potrebna za sve učesnike seminara (video ili uživo) kako bi mogli evidentirati korisnika seminara i prijaviti odobrene sate KPR. dodatne informacije na broj: 036 / 333-065 Ako uplaćujete s računa fizičkog lica molimo Vas da navedete vlastitu adresu stanovanja i grad u polja "adresa firme" i "grad".

Ako Vam nedostaje KPE bodova za ovu godinu obratite se na mail: [email protected]
UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:


NAPOMENA ZA PRIJAVU:

Ako uplaćujete s računa fizičkog lica molimo Vas da navedete vlastitu adresu stanovanja i grad u polja "adresa firme" i "grad". Korisnici koji imaju kreiran profil na našoj web stranici seminar mogu naručiti izravno preko stranice www.fircon.biz