Prijavnica za seminar:

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2021. GODINU I POČETAK PRIMJENE NOVOG KONTNOG PLANA

Radi ispravne evidencije KPE bodova molimo Vas da upišete ispravan broj licence.

Ako Vam nedostaje KPE bodova za ovu godinu obratite se na mail: [email protected]
UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:


NAPOMENA ZA PRIJAVU:

Ako uplaćujete s računa fizičkog lica molimo Vas da navedete vlastitu adresu stanovanja i grad u polja "adresa firme" i "grad". Korisnici koji imaju kreiran profil na našoj web stranici seminar mogu naručiti izravno preko stranice www.fircon.biz