NATJEČAJ za prijem u radni odnos

 • 1. Ovlašteni revizor --------------------------------------1 izvršitelj
 • 2. Certificirani računovođa -------------------------------1 izvršitelj

Uvjeti

 • Ad.1
 • Certifikat i /ili licencu ovlaštenog revizora
 • Samostalnost u radu na poslovima revizije
 • Praktična znanja u primjeni revizorskih standarda (MRevS)
 • Praktična znanja i iskustva u primjeni računovodstvenih i poreznih propisa - MRS/MSFI i zakonski propisi
 • Praktična primjena suvremenih informatičkih vještina: MS Office (Word, Excel, Power Point,  Outlook)
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Najmanje 2 godine iskustva na poslovima revizije
 • Ad.2.
 • Certifikat i/ili licencu certificiranog računovođe
 • Samostalnost u radu na poslovima računovodstva i sastavljanja financijskih izvještaja
 • Praktična znanja i iskustva u primjeni računovodstvenih i poreznih propisa - MRS/MSFI i zakonski propisi
 • Praktična primjena suvremenih informatičkih vještina: MS Office (Word, Excel, Power Point,  Outlook)
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Najmanje 3 godine iskustva na poslovima računovodstva i sastavljanja financijskih izvještaja
 • Napomena: u razmatranje će se uzeti i kandidati koji nemaju certifikat računovođe ukoliko imaju samostalnost u radu na računovodstvenim poslovima i iskustvo od najmanje 4 godine.

Mjesto rada: Mostar

Potrebno dostaviti: životopis, diplome, certifikate, licence i ostale dokaze/ potvrde koje potvrđuju prethodno navedeno.

 • Prijave dostaviti na: e-mail: [email protected]
 • Kontakt telefon za dodatne informacije: 036 318-360
 • Natječaj ostaje otvoren do popune navedenih radnih mjesta.