Kontni plan za neprofitne organizacije - s analitičkom razradom

Kontni plan za neprofitne organizacije - s analitičkom razradom

Cijena: 20KM

U računovodstvenoj praksi, jedan od glavnih „alata“ koje računovođe koriste u postupku evidentiranja poslovnih događaja i transakcija tijekom godine, jest kontni okvir. Kontni okvir je pisani dokument u kojemu su brojem i nazivom označena konta za prikaz sredstava (imovine), obveza, kapitala, troškova, rashoda i prihoda, kao temeljnih računovodstvenih kategorija, te konta za obračun financijskog rezultata – dobiti ili gubitka, kao izvedenih kategorija.


Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH („Sl. novine FBiH“, broj 15/21) propisano je da kontne okvire i pravilnike o njihovoj primjeni donosi federalni ministar financija. Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za neprofitne organizacije („Sl. novine FBiH“, broj 81/21) kao prilog sadrži Kontni okvir za neprofitne organizacije, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2022. godine.  


Kontni okvir za neprofitne organizacije propisan je u pravilu na tri znamenke, a u određenim situacijama i na četiri znamenke. Kako se poslovne promjene knjiže se na analitičkim računima koji po svom sadržaju i bilančnoj pripadnosti odgovaraju računima iz propisanog kontnog okvira, to neprofitne pravne osobe trebaju propisati opći akt, sadržaj kojeg je “detaljan kontni okvir” koji mora biti usuglašen s propisanim kontnim okvirom. Uvažavajući specifičnosti pojedinih neprofitnih organizacija na više mjesta u kontnom okviru ostavljen je prazan prostor kako bi se, u slučaju da ovaj Kontni plan prihvatite kao „opći akt“, mogli upisati naziv nekog konta koji nije uključen u analitičku razradu.  


Nadamo se kako će ovo prvo (I.) izdanje Kontnog plana s analitičkom razradom za neprofitne organizacije obuhvatiti većinu poslovnih događaja, biti od pomoći u sastavljanju financijskih izvještaja, te zadovoljiti dio internih potreba za informacijama neprofitnih organizacija.
 
U Mostaru, studeni 2021. godine