Časopisa Financijski propisi i praksa broj: 3/22

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE

Mr. sc. Mirjana Popović DAN KADA JE SVE POSTALO UPITNO
Kao svake od posljednjih pedeset godina, u švicarskom se Davosu i ove zime trebao održati Svjetski gospodarski forum. Skup najeminentnijih političara, ekonomista, gospodarstvenika i drugih najvećih uglednika iz 120 zemalja. Kao i mnogo toga drugoga i okupljanje u mondenom skijalištu u Alpama, poremetila je i odgodila pandemija. I lani i ove godine. Svi koji su u svoje prebukirane rokovnike upisali Davos 2022., promijenili su to u termine kada će se održati online sesije. Sa zadaćom da vodeći svjetski mozgovi odgovore na pitanje kako razriješiti «ekonomske, ekološke, političke i društvene izazove pogoršane pandemijom». Po prvi puta je aktualna tema trebao biti i održivi gospodarski rast. Omikron je, istina, odgodio trenutak kada će obični ljudi saznati kako svjetski lideri vide njihovu budućnost, ali su mnoge stručne službe odradile svoj posao za sudionike Foruma kao da odgode nema. Jedna je od njih i Agencija za ispitivanje javnog mnijenja Ipsos, koja je u više od 30 država anketirala nekoliko desetaka tisuća građana. Glavno je pitanje bilo kratko: kakva će, prema vašoj procjeni, biti 2022. godina? Dobiveni su odgovori u siječnju, kada su trebali biti podijeljeni sudionicima WEF-a, imali jedno značenje, u posljednjim danima veljače, sasvim drugo, a do ljeta možda će imati i treće. U svakome slučaju, vrijedni su pozornosti.

RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

doc. dr. sc. Željko Bošnjak POREZNI GUBITAK
U postupku utvrđivanja porezne osnovice poreza na dobit u poreznoj bilanci, porezni obveznik može utvrditi i porezni gubitak, koji se sukladno zakonu o porezu na dobit može iskoristiti za umanjenje porezne osnovice (oporezive dobiti) u narednim razdobljima (najviše pet godina). Premda se porezni gubitak ne knjiži u računovodstvu, u računovodstvu i financijskim izvještajima mogu se iskazati porezni učinci poreznih gubitaka. U ovom članku, nakon kratkog osvrta na zakonsku regulativu vezanu za porezni gubitak, prikazan je postupak utvrđivanja poreznog gubitka (s različitim slučajevima) te su dani primjeri vremenskog praćenja poreznih gubitaka (na obrascu PG-809). Pored toga, raspravljeni su uvjeti i postupci priznavanja (u bilanci stanja) odgođene porezne imovine po osnovi prijenosa neiskorištenih poreznih gubitaka.

Doc. dr. sc. Semina Škandro POVEZANOST KONCEPTA ZNAČAJNOSTI I REVIZIJSKOG RIZIKA
U fazi planiranja revizije, revizor ima zadatak da analizira zbog čega bi informacije u financijskim izvještajima mogle biti značajno pogrešno iskazane, na temelju postupaka koje je prethodno proveo u svrhu razumijevanja poslovanja poslovnog subjekta i njegovog okruženja. Rezultat provedene analize je revizorova procjena rizika koji mogu uzrokovati značajno pogrešno prezentiranje financijskih izvještaja, te sukladno tome će odabrati i adekvatne revizijske postupke prikupljanja dovoljno dokaza o tome jesu li financijski izvještaji značajno pogrešno iskazani. Fokus u ovom radu je na povezanosti utvrđivanja značajnosti u postupku revizije i određivanja revizorskog rizika u reviziji financijskih izvještaja.

Dr. sc. Jozo Piljić OBJAVLJIVANJA POVEZANIH OSOBA PREMA MRS
Međunarodni računovodstveni standardi (MRS) engl. International Accounting Standards (IAS) odraz su težnje za harmonizacijom računovodstvene regulative širom svijeta. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI) engl. International Financial Reporting Standards (IFRS) predstavljaju novu skupinu računovodstvenih standarda koji se prvi put javljaju kao dio računovodstvene regulative. Financijsko izvještavanje, tijekom dužeg vremenskog razdoblja, doživjelo je temeljite promjene s ciljem stvaranja kvalitetnijih financijskih izvještaja sukladno zahtjevima modernog računovodstva i prihvaćenim standardima financijskog izvještavanja. Potreba za izjednačavanjem bilančnih pozicija u sastavljanju, prezentiranju i objavljivanju financijskih izvještaja stvorila se kao obveza kako se na međunarodnoj sceni želi postići određeni stupanj harmonizacije i standardizacije financijskog izvještavanja. U takvom ozračju nastoji se omogućiti jedinstveno sastavljanje financijskih izvještaja bez obzira na prostornu udaljenost, nacionalnu razvijenost, jezične barijere ili stupanj internetizacije. Izrada financijskih izvještaja oduvijek je bila od vitalnog značenja za sva gospodarska društva pomoću kojih se omogućuje prepoznavanje i diferenciranje poslovnih subjekata na financijskim tržištima. Međunarodni računovodstveni standardi zbog novodonesenih MSFI-a izmijenjeni su, revidirani ili čak stavljeni izvan upotrebe.

JAVNE FINANCIJE

Augustin Mišić, dipl. oec. ANALIZA AKTA FMF VEZANOG ZA OBRAČUN DOPRINOSA NA MINIMALNU PLAĆU
„Saga“ oko minimalne plaće u Federaciji BiH se nastavlja obogaćena mišljenjima Federalnog ministarstva financija i različitim razmišljanjima struke tako da se kraj ove priče ne nazire. Na privi pogled jednostavna Odluka o minimalnoj plaći u Federaciji BiH dobila je veliki zaplet, koji može rezultirati značajnim naknadnim poreznim učincima ako obveznik ne primjeni način obračuna kakav je zamišljen od strane zakonodavca. U cilju izbjegavanja ranije prakse, kada su greške nejasnih propisa plaćali samo obveznici, želimo dati doprinos da se ovo pitanje argumentirano raspravi i da se donese propis koji je jasan i moguć za primjenu. U raspravi koja slijedi autor će na temelju aktualnih propisa, mišljenja FMF i dosadašnje prakse pokušati dati doprinos da se što prije pronađe i objelodani rješenje ovog pitanja.

Mario Tolić, dipl. oec. RJEŠENJA DVOJBENIH SITUACIJA KOD POTICAJA NOVOUPOSLENIH DJELATNIKA
Porezni poticaji, kao i u ostalom i sva oslobođenja od plaćanja poreza, najzanimljiviji su dio svakog zakona. S aspekta poreznog obveznika legalno je pravo, uz ispunjavanje uvjeta, ne platiti porez, a iz kuta poreznog nadzora provjeriti činjenično stanje, te prihvatiti isto ili pak utvrditi dodatne porezne obveze. Kada je riječ o Zakonu o porezu na dobit, koji je na snazi već punih šest godina, u kojem su propisana samo tri poticaja, pitanja i dvojbene situacije i dalje su prisutne kod poreznih obveznika, posebno se to odnosi na poticaj iz članka 37. Zakona, odnosno poticaj za novouposlene djelatnike.

mr. sc. Adnan Salkić TROŠARINE U BOSNI I HERCEGOVINI – Hoće li BiH imati povoljnije uvjete i smanjenje trošarina života pristupanjem Europskoj uniji
Bosna i Hercegovina je potencijalni kandidat za članstvo u EU. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Bosne i Hercegovine i EU potpisan je u lipnju 2008. godine. Privremeni sporazum, koji se uglavnom odnosi na trgovinska pitanja SSP-a, na snazi je od srpnja 2008. godine. Jedan od najvećih izazova za sve zemlje, potencijalne kandidate za članstvo u EU, gdje se i BiH trenutno nalazi, je provedba reformi, te prilagodba i jačanje javnih institucija u cilju usvajanja pravne stečevine Europske unije. Program IPA je integrirani predpristupni fond Europske unije koji je utemeljen uredbom Vijeća Europe br. 1085/2006. Temeljni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatima i državama potencijalnim kandidatima u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU, kao i priprema za korištenje Kohezijskog fonda i strukturnih fondova.

Prof. dr. sc. Nikola Mijatović NAJAVA NOVIH STOPA PDV-a U EUROPSKOJ UNIJI (OD 2022.)
Ministri financija država članica EU dana 7. prosinca 2021. postigli su sporazum o potrebi aktualiziranja postojećih pravila o stopama poreza na dodanu vrijednost (PDV-a). Namjera takvog sporazuma je državama članicama osigurati veću slobodu prilikom odabira poreznih stopa. Aktualizaciju propisa o stopama PDV-a, pored omogućavanja veće nacionalne slobode prilikom kreiranja svojeg poreznog zakonodavstva, treba promatrati i kao dio šireg paketa realizacije ciljeva EU koji se tiču klimatskih promjena, rastuće digitalizacije i potrebe zaštite javnog zdravlja. Donošenju konačne odluke o stopama PDV-a i njezine formulacije u pisanom obliku prethodit će savjetovanje s Europskim parlamentom u proljeće 2022. godine.

Bernard Iljazović, dipl. iur. NOVI ZAKON O FISKALIZACIJI U REPUBLICI SRPSKOJ
Većina se država suočava sa sve većim stupnjem sive ekonomije čije se posljedice negativno odražavaju na cjelokupni gospodarski razvoj te funkcioniranje državnog aparata. Tim procesima nije imuno ni gospodarstvo Republike Srpske. Stoga je za prevenciju tih pojava neophodno poduzimati odgovarajuće mjere i mehanizme kako bi se unaprijedili postupci poreznog nadzora s ciljem da budu što brži, djelotvorniji i učinkovitiji. Kao jedna od mjera koja se može koristiti u borbi protiv porezne utaje u segmentu neizdavanja računa je propisivanje postupka fiskalizacije, kao skupa mjera kojima se uvodi nadzor nad izdavanjem računa za promet u gotovini. Konstantom i sigurnom naplatom poreza postiže se ravnomjernije punjenje proračuna, koji će tada kroz financiranje javnih troškova omogućiti normalno servisiranje javnih potreba države, a ujedno tako i pridonijeti gospodarskom razvoju.

FINANCIJSKA TRŽIŠTA

Kristijan Mišić, univ. bacc. oec. KONSTRUKCIJA MODERNOG PORTFELJA
Većini je poznat izraz „Ne vidim šumu zbog drveća”. On znači da ste toliko usredotočeni na detalje da ne vidite širu sliku. I upravo o tom konceptu želimo ovdje razgovarati. Predstaviti ćemo nekoliko aspekata upravljanja portfeljem. Izraz koji se koristi u ranim fazama upravljanja portfeljem je izgradnja portfelja. Jer prije nego što uopće nadgledate svoj portfelj, morate ga izgraditi. To je presudno jer prije nego što dodijelite čak 1 USD, morate biti sigurni da razumijete koji su vaši ciljevi. Jeste li investitori isključivo s kupovne strane, menadžer fondova koji treba nadmašiti mjerilo i biti u potpunosti uložen u svako doba? Jeste li više upravitelj hedge fondova koji samo želi ostvariti pozitivan povrat svake godine i stoga može biti fleksibilniji s njihovom raspodjelom? Ili ste trgovac kod kuće i želite tijekom nekoliko godina pretvoriti 10.000 u 20.000 dolara?

GOSPODARSTVO

mr. sc. Adnan Salkić MIROVINSKI SUSTAV U EUROPSKOJ UNIJI, STJECANJE MIROVINE U EU
Najranije se u mirovinu može na Malti, a najduže se mora raditi u Irskoj, no četiri su države u kojima umirovljenici mjesečno primaju iznose o kojima državljani izvan Europske Unije mogu uglavnom samo sanjati. Prema podatcima Europske komisije o umirovljenju, u Europskoj uniji trenutačno se u mirovinu najranije ide na Malti, i to u dobi od 62 godine, slijedi Latvija sa 62 godine i devet mjeseci te Češka, gdje muškarci u mirovinu mogu sa 63 godine, a žene između 58. i 62. godine života.

ODGOVORI NA PITANJA

Tihana Bevanda, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE
Ernevaza Hrustanović, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ RADNOG ODNOSA
VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI
Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks cijena u 2021. Godini
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana potraživanja i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH
Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju