Časopisa „Financijski propisi i praksa“ broj: 06/21

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE

GODINA VEĆEG ANGAŽMANA!? - Mr. Mirjana Popović
Nemalo je poduzetnika koji tvrde kako ih politika ne zanima! Žele se jednostavno baviti svojim poslom, radom i zaradom, a politiku prepustiti političarima. I koliko god je, u pravilu, hvale vrijedna zamisao da svatko radi ono u što se najbolje razu mije, a što se u narodu najkraće sažima u sintagmu „dijete majci“, to za politiku ne vrijedi. Bavio se trgovac, profesor, obućar ili tvorničar njome ili ne, politika će se svakoga dana i svakoga trenutka uplitati u njegov život. Određivat će mu uvjete u kojima radi i živi. To je zakonitost suvre menoga društva, koje nemilice tjera sva koga da prati što političari čine odnosno što su propustili napraviti. Ako nizašto drugo, a ono da bi si čovjek znao pojasniti što se zbiva oko njega i što može očekivati od sutrašnjice

RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

RAČUNOVODSTVENI I POREZNI OBUHVAT PRODAJE ROBE U KOMISIJI - Prof. dr. sc. Vinko Belak
Prodaja robe u komisiji i konsignaciji nije nova stvar. Međutim, ona u današnjim uvjetima prodaje preko interneta doživljava nagli rast pa postaje sve zanimljiviji način prodaje s računovodstvenog i s poreznog aspekta. Iako je prodaja robe u komisiji regulirana s više različitih propisa i zakona još uvijek ima nejasnoća koje je potrebno otkloniti.

MJERENJE FER VRIJEDNOSTI NEFINANCIJSKE IMOVINE - Mr. sc. Stjepan Kolačević, dipl. oec.
Mr. sc. Baldo Hreljac, dipl. oec.

Prodaja robe u komisiji i konsignaciji nije nova stvar. Međutim, ona u današnjim uvjetima prodaje preko interneta doživljava nagli rast pa postaje sve zanimljiviji način prodaje s računovodstvenog i s poreznog aspekta. Iako je prodaja robe u komisiji regulirana s više različitih propisa i zakona još uvijek ima nejasnoća koje je potrebno otkloniti.

ZNAČAJ UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA U FUNKCIJI PLANIRANJA - Semina Škandro, doc. dr. sc.
Upravljačko računovodstvo ima veliki značaj u procesu poslovnog odlučivanja. Upravljačko računovodstvo je vrsta računovodstva koje prezentira informacije za potrebe menadžmenta. Zadatak upravljačkog računovodstva je osigurati informacije na temelju kojih donositelji odluka tj. menadžeri postavljaju ciljeve poslovanja i formuliraju strategiju za njihovo ostvarivanje. Upravljačko računovodstvo u svojim izvještajima dostavlja menadžmentu informacije iz više izvora i to: računovodstvene informacije iz financijskih izvještaja i ne računovodstvene informacije iz drugih izvora.

PROCJENA VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA - Prof. dr. sc. Jozo Piljić

Upravljačko računovodstvo ima veliki značaj u procesu poslovnog odlučivanja. Upravljačko računovodstvo je vrsta računovodstva koje prezentira informacije za potrebe menadžmenta. Zadatak upravljačkog računovodstva je osigurati informacije na temelju kojih donositelji odluka tj. menadžeri postavljaju ciljeve poslovanja i formuliraju strategiju za njihovo ostvarivanje. Upravljačko računovodstvo u svojim izvještajima dostavlja menadžmentu informacije iz više izvora i to: računovodstvene informacije iz financijskih izvještaja i ne računovodstvene informacije iz drugih izvora.

JAVNE FINANCIJE

POREZNO JAMSTVO U POREZNOM SUSTAVU FBIH - Dr. sc. Branka Vukojević
Porezno je jamstvo primjer porezno-pravnog insti tuta koji vuče podrijetlo iz privatnog prava, toč nije građanskog prava. Jamstvo (poručanstvo) je u građanskom pravu institut koji služi osobnom pojačanju obvezno-pravnog odnosa, „kojim se vje rovniku daje veća sigurnost da će mu dužna činidba biti ispunjena.“ Slična je svrha poreznog jamstva, koje pojačava porezno-dužnički odnos, jer u njega stupaju druge osobe, koje postaju odgovorne za tuđi porezni dug.1 Poreznim jamstvom država osigurava naplatu pore znog duga. Poreznim pravnim normama utvrđuju se okolnosti u kojima određene osobe postaju porezni jamci odnosno odgovorni za plaćanje duga poreznog dužnika

MOTRIŠTE EUROPSKE KOMISIJE O BUDUĆEM OPOREZIVANJU PODUZETNIČKOG SEKTORA - Preveo, skratio i prilagodio: Prof. dr. sc. Nikola Mijatović

Porezno je jamstvo primjer porezno-pravnog insti tuta koji vuče podrijetlo iz privatnog prava, toč nije građanskog prava. Jamstvo (poručanstvo) je u građanskom pravu institut koji služi osobnom pojačanju obvezno-pravnog odnosa, „kojim se vje rovniku daje veća sigurnost da će mu dužna činidba biti ispunjena.“ Slična je svrha poreznog jamstva, koje pojačava porezno-dužnički odnos, jer u njega stupaju druge osobe, koje postaju odgovorne za tuđi porezni dug.1 Poreznim jamstvom država osigurava naplatu pore znog duga. Poreznim pravnim normama utvrđuju se okolnosti u kojima određene osobe postaju porezni jamci odnosno odgovorni za plaćanje duga poreznog dužnika

POREZNE OAZE U EUROPSKOJ UNIJI – IRSKA I LUKSEMBURG - doc. dr. sc. Mirza Čaušević
Na međunarodnoj i EU razini obveznici imaju mogućnost izbjegavati plaćanje poreza tako što će iskoristiti različitost poreznih sustava drugih zemalja. Stoga mnoge zemlje primjenjuju porezne mehanizme kako bi ostvarile konkurentne prednosti i privukle poslovne subjekte. Tako su nastale i porezne oaze u kojima se plaća vrlo malo poreza ili se isti ne plaća uopće. Porezna oaza je bilo koja zemlja čiji zakoni i regulative omogućavaju stranim investitorima (fizičkim i pravnim osobama) da smanje svoja porezna davanja kroz upotrebu offshore tvrtki, bankovnih računa i kreditnih kartica. Najbolje ih karakterizira odsutnost transparentnosti, tajnost bankovnih podataka i odbijanje da se ti podaci podijele s vlastima drugih država te osiguravanje legalnog statusa i virtualnim poduzećima (poduzeća u obliku poštanskog sandučića). Najpopularnije porezne oaze u EU su Irska i Luksemburg.

GOSPODARSTVO

UPRAVLJANJE RIZICIMA U KORPORATIVNOM POSLOVANJU - Doc. dr. sc. Erdin Hasanbegović
Ni jedan poslovni subjekt ne može u potpunosti izbjeći rizik u poslovanju. Rizici se pojavljuju kada poduzetnik ne može iz bilo kojeg razloga sa sigurnošću predvidjeti ishod neke situacije, ali ima dovoljno informacija da može predvidjeti stupanj vjerojatnosti da će se željeno stanje ostvariti. Svakom riziku je potrebno pristupiti s posebnom pažnjom, a prije svake bitne poduzetničke odluke treba odmjeriti odnos dobitka i gubitka te pronaći nove načine da se rizik smanji na najmanju moguću mjeru. Drugim riječima, potrebno je upravljati rizikom. Rizik, upravljanje rizikom, analiza rizika, metode i tehnike upravljanja rizika, bitni su pojmovi koji se susreću tijekom prisutnosti rizika poduzeću. Problem upravljanja rizicima globalni je problem koji zahtjeva globalna rješenja. U radu se obrađuje rizik i učinci upravljanja rizicima u korporativnom poslovanju

ODGOVORI NA PITANJA

Pitanja i odgovori iz oblasti carine - Tihana Bevanda, dipl. Iur.
Pitanja i odgovori iz radnog odnosa - Ernevaza Hrustanović, dipl. Iur.
Pitanja i odgovori iz oblasti drugih inspekcija - Zlatko Glavinić, dipl. Oec.
Vi ste pitali – fircon odgovara

NOVI PROPISI

Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH.....96
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks cijena u 2021. godini
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana potraživanja i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH
Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju