Analiza financijskih izvještaja - Prof. Dr. Sc. Vinko Belak

Analiza financijskih izvještaja - Prof. Dr. Sc. Vinko Belak

Cijena: 30KM

1. Smisao i koristi od analize financijskih izvještaja i utvrđivanja ključnih pokazatelja financijske performanse

Analiza financijskih izvještaja i utvrđivanje ključnih pokazatelja financijske performanse
jedan je od najpopularnijih računovodstvenih postupaka širom svijeta. U internim analizama ta procjena treba pomoći menadžmentu da spozna rezultate svojih dosadašnjih aktivnosti i omogući stalna unaprjeđenja pomoću vještine upravljanja performansama. U eksternim analizama ta procjena omogućava pozicioniranje potencijalnih poslovnih partnera u odluci hoće li i na koji način će s njima poslovati radi umanjenja rizika poslovanja.
Naime, ulazak u posao s tvrtkama koje imaju slabe financijske performanse povećava rizik gubitka u poslovanju iz takvih odnosa. Za financijske institucije analiza ključnih pokazatelja financijske performanse je od presudnog značenja pri ocjeni o kreditiranju svojih potencijalnih klijenata.

2. Odnos između financijskih i nefinancijskih pokazatelja performanse

Već više od 20 godina se nastoji naglasiti značaj nefinancijskih pokazatelja performanse
u procjeni poslovne izvrsnosti poduzeća. Nefinancijski pokazatelji performanse pokazuju ponašanja u poduzeću, organizacijsku klimu i stavove okruženja prema poslovanju poduzeća. Oni su značajni s
aspekta procjene postizanja budućih poslovnih rezultata. Većinu nefinancijskih pokazatelja performanse moguće je utvrditi u internim analizama dok je kod eksternih analiza to puno teže. Zbog toga su pokazatelji financijske performanse za eksterne analize pouzdaniji
i češće se primijenjuju.

3. Je li moguće na temelju analize financijskih izvještaja realno procijeniti financijsko stanje poduzeća?

Postoje prigovori da se na financijske izvještaje često primjenjuje “kreativno računovodstvo”
pa oni ne odražavaju stvarno stanje subjekata. Računovođe najbolje znaju da u tome ima istine. Međutim, računovodstvo je puno savršeniji sustav nego što bi se reklo na prvi pogled. Zbog toga će analiza financijskih izvještaja čak i kad su lažirani ili nepotpuni pokazati više od očekivanog ako računovođe analitičari posjeduju vještinu analiziranja.

4. Područja utvrđivanja ključnih pokazatelja financijske performanse

Utvrđivanje ključnih pokazatelja financijske performanse može se razvrstati prema
slijedećim područjima:
a) Pokazatelji aktivnosti
b) Pokazatelji profitabilnosti
c) Pokazatelji likvidnosti
d) Pokazatelji solventnosti
e) Pokazatelji zarade od novčanog toka
f) Pokazatelji dobiveni primjenom složenih modela
g) Pokazatelji efikasnosti investiranja
h) Pokazatelji poslovne efikasnosti.
Za opću ocjenu stanja subjekta i njegovog odnosa s okolinom može se koristiti:
SWOT analiza.
Kao model unaprjeđenja performansi može se koristiti Balaced Scorecard model.

5. Financijski izvještaji koji će biti korišteni za utvrđivanje i objašnjenje ključnih pokazatelja financijske performanse

U cilju prikazivanja načina utvrđivanja pokazatelja financijske performanse i
njihovog objašnjenja uzeti su iz prakse financijski izvještaji dva dionička društva,
jedno koje posluje loše pa je nazvano “Lošić”d.d. i jedno koje posluje dobro pa je
nazvano “Dobrić”d.d.. Radi pojednostavljenja analize dani su skraćeni financijski izvještaji za oba
dionička društva dok su potpuni izvještaji dani u prilogu na kraju.