Novi broj časopisa

Rujan 2018

Dokumenti

Logiranje

CAPTCHA
Test za provjeru da li ste robot ili čovjek
3 + 1 =
Riješite ovaj jednostavan matematički problem i unesite rezultat. Npr za 1 + 3 unesite 4.

Seminari

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA RADU, NADLEŽNOST PU ZA KONTROLU PRIMJENE PROPISA i PRIMJENA KONTNOG OKVIRA U FBIH ZA KLASU 01

FIRCON organizira seminar na teme:

- IZMJENE I DOPUNE ZAKONA RADU
- NADLEŽNOST PU ZA KONTROLU PRIMJENE PROPISA
- PRIMJENA KONTNOG OKVIRA U FBIH ZA KLASU 01

MJESTA ODRŽAVANJA:
17. IX   2018. –  ŠIROKI BRIJEG,  Hotel „PARK
18. IX   2018. –  MOSTAR
,  Hotel  „MOSTAR“
19. IX   2018. – SARAJEVO,  P.C. „UNITIC“, amfiteatar
20. IX   2018. – ORAŠJE,  Hotel „DERBY
21. IX   2018. – VITEZ
,  Franšizni centar BiH, kongresna dvorana
24. IX   2018. –  LIVNO,  Hotel „B&M“

Početak seminara je u 10 sati
(prijava, preuzimanje materijala i predaja evidencijskih knjižica od 915 sati)

SAVEZ RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA FBiH SEMINAR JE PRIZNAJE KAO 7 (SEDAM) SATI KPE certificiranih računovođa, ovlaštenih revizora i certificiranih računovodstvenih tehničara

PROGRAM SEMINARA

1. NOVO- IZMJENE I DOPUNE ZAKONA RADU

-Novine koje donose izmjene i dopune Zakona o radu FBiH.

Hoće li izmjene i dopune ZOR donijeti promjene  statusu uposlenika i hoće li donijeti novine kod obračuna plaća i naknada?

2.NADLEŽNOST PU ZA KONTROLU PRIMJENE PROPISA

- Koji propisi su u nadležnosti kontrole porezne uprave?
- Postoji li problem sukoba nadležnosti kontrolnih službi i u kojim  propisima i na koji način se rješava?
- Je li kontrola provedbe nekih propisa „više“ važna od drugih?
- Zbog čega  je važna obveza sklapanja ugovora s klijentom knjigovodstvenih servisa i koje su  posljedice nepostojanja pisanih  ugovora?
- Komentar nekih odredaba zakona o PU koje izazivaju kontroverze u primjeni?

AKTUALNA PRAKSA I STAVOVI PU PO NEKIM PITANJIMA

- Obračun plaća u slučaju nepunog radnog vremena i u slučaju rada kod više poslodavaca!
(Pravni temelj, sudska praksa, stavovi FMF iskustva iz nadzora inspektora PU?)

PARAFISKALNI NAMETI

Je li postoji „pravna praznina“ za obračun doprinosa  ( šume, TZ i )?
Prikaz slučajeva iz sudske prakse ?

3.RAČUNOVODSTVO NEMATERIJALNE IMOVINE PREMA MRS-U 38 NEMATERIJALNA IMOVINA I PRIMJENA KONTNOG OKVIRA U FBIH ZA KLASU 01 – STALNA

 NEMATERIJALNA SREDSTVA

 1. Institucionalni okvir za evidentiranje i prezentiranje nematerijalne imovine u FBiH
 2. Pojmovno određenje nematerijalnih sredstava
 3. Osnovni kriteriji za priznavanje i mjerenje nematerijalne imovine prema MRS-u 38
 4. Pregled klase 01 - Stalna nematerijalna sredstva kontnog okvira u FBiH
 5. Specifičnosti i primjeri evidentiranja Kapitaliziranih troškova ulaganja u razvoj
 • Koji su najčešći oblici kapitaliziranih izdataka internog razvoja?
 • Koje su najčešće djelatnosti kod kojih se mogu javiti situacije kapitaliziranih izdataka internog razvoja?
 1. Specifičnosti i primjeri evidentiranja Koncesija, patenta, licencije, zaštitnih znakova i druga prava
 • Što je osnova za evidentiranje koncesija za korištenje prirodnih bogatstava (vode, šume, zemlje i drugo)?
 • Kada je izdatak po ugovoru o koncesiji imovina, a kada trošak razdoblja?
 • Kako pristupiti kod situacija koncesija na javnom zemljištu za potrebe podizanja nasada ljekovitog bilja i drugih poljoprivrednih kultura?
 • Kako evidentirati ulaganja u stjecanje nacionalnih ili međunarodnih certifikata (za kvalitetu, sigurnost, pravo nastupa na drugim tržištima i drugo)
 1. Specifičnosti i primjeri evidentiranja Ulaganja na tuđim stalnim sredstvima
 • Računovodstveni tretman ulaganja u tuđa sredstva (nekretnine, opremu..) pod najmom kod najmoprimca – trošak razdoblja ili nematerijalna imovina
 • Porezni tretman ulaganja na tuđoj imovini
 • Da li način priznavanje ulaganja na tuđoj imovini kao troška ili nematerijalne imovine može biti kriterij za utvrđivanje prava na odbitak ulaznog PDV-a
 • Amortizacija ulaganja na tuđoj imovini – porezno priznavanje
 1. Specifičnosti i primjeri evidentiranja Ostala nematerijalna sredstva
 • Primjeri evidentiranja izdataka za nabavu i održavanje softvera i računalnih programa
 • Kada je softver dio nematerijalne imovine a kada dio druge imovinske stavke?
 1. Specifičnosti evidentiranja Nematerijalnih sredstva u pripremi i Predujmova za stalna nematerijalna sredstva
 • Koliko dugo se ulaganja u nematerijalnu imovinu mogu prenositi kao sredstva u pripremi?
 • Na koji način potvrditi realnost i objektivnost Nematerijalnih sredstva u pripremi i Predujmova za stalna nematerijalna sredstva?
 1. Amortizacija nematerijalne imovine
 • Da li svaka stavka nematerijalne imovine treba biti predmet obračuna amortizacije?

4. KOMENTAR AKTUALNIH TEMA

- „FREELENCER“ –obveza oporezivanja?
Je li se pod „egzotičnim“ nazivom prikriva obveza plaćanja poreza?

- Obavijest FIA- „PRODUŽEN ROK ZA PREDAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA PROŠLU I PRETHODNE  GODINE DO 01.10.2018. GODINE“
- Kako je došlo, na koga se odnosi i zbog čega je produžen „izvanredni“ rok za podnošenje financijskih izvještaja za 2016. i 2017.?

- SELEKTIVNA PRIMJENA ZAKONA!
Što je razlog da se neke odredbe aktualnih zakona počnu primjenjivati nakon dugog razdoblja „mirovanja“ i to selektivno?

VI. PITANJA, ODGOVORI I RASPRAVE

PREDAVAČI:   Mario Tolić ( ŽPU PU FBiH), Dr.sc. Dragan Gabrić i  Augustin Mišić.

SEMINARSKI MATERIJAL:

 • Prezentacijski materijal

NAKNADA ZA SUDJELOVANJE:

 • 100 KM –  za sve sudionike.

U iznos naknade uključen je PDV.
U iznos naknade uključen je: prezentacijski materijal,  radni pribor i bon za osvježavajući napitak i pecivo.

UPLATE:
Naknada za seminar uplaćuje se na:
FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
3060010000794933 – kod  Addiko Bank d.d. Sarajevo
ili gotovinom prije početka seminara.

PRIJAVE I INFORMACIJE:
telefon: 036 / 333-065
e-mail: rif-hb@tel.net.ba
web-site: www.fircon.biz

 

 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018 i AKTUALNE TEME U PRIMJENI POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA
 • MJESTA ODRŽAVANJA:
  26. VI   2018. –  MOSTAR
  , Hotel  „MOSTAR“
  27. VI   2018. –  ŠIROKI BRIJEG, Hotel „PARK
  28. VI   2018. –  LIVNO, Hotel „B&M“
  02. VII  2018. – ORAŠJE, Hotel „DERBY
  03. VII  2018. – VITEZ, Franšizni centar BiH, kongresna dvorana
  04. VII  2018. – SARAJEVO, P.C. „UNITIC“, amfiteatar

  Početak seminara je u 10 sati

  (prijava, preuzimanje materijala i predaja evidencijskih knjižica od 915 sati)

  SAVEZ RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA FBiH SEMINAR  PRIZNAJE KAO 7 (SEDAM) SATI KPE certificiranih računovođa, ovlaštenih revizora i certificiranih računovodstvenih tehničara

  PROGRAM SEMINARA

  I. POLUGODIŠNJI OBRAČUN za razdoblje I.-VI. 2018. godine

  • Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje godišnjeg obračuna
  • Utvrđivanje rashoda
  • Utvrđivanje prihoda (početak primjene MSFI 15)
  • Utvrđivanje poslovnog rezultata
  • Sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
   • klasifikacija financijske imovine prema MSFI 9
   • kako (u bilanci stanja) iskazati „nove“ stavke financijske imovine?
  • Obračun i obrasci članarina i naknada, te posebni statistički obrasci

  II. NAKNADE IZ RADNIH ANGAŽMANA

  Pravni (zakonski okvir) za utvrđivanje radno pravnog statusa
  Razlika između plaće i naknade iz radnog odnosa u poreznom i obračunskom smislu.
  Imperativna  ili dragovoljna isplata naknada?
  Primjeri obračuna naknada: bolovanje, privremeni angažmani, skraćeno radno vrijeme i dr.
  Obveza izvještavanja i forma izvještaja.
  Specifični slučajevi:- kombinirana isplata plaće i naknade!

  III. POREZ NA DOBIT FBiH: Zakon vs. Pravilnik /stavovi

  • Oporezive privremene razlike kod amortizacije: izbor ili „obveza“?
  •  Je li IOS uvjet za porezno priznavanje vrijednosnih usklađenja potraživanja?
  • Koji se iznos može priznati kao porezni rashod u slučaju rashodovanja stalnih sredstava kojima je prethodno umanjena vrijednost (prema MRS 36)?
  • Umanjuje li se kod poreznih poticaja investiranja „obveza obračunanog poreza na dobit“ ili „porezna osnovica“?
   • moraju li „male“ pravne osobe sastaviti izvještaj o novčanim tokovima u svrhu dokaza o „investiranju iz vlastitih sredstava“?
  • Jesu li plaćene školarine zaposlenicima „stipendije“?
  • Kako popuniti dio II. („obračun akontacije poreza na dobit2) prijave poreza na dobit? (zašto su pojedini „termini“ u prijavi poreza na dobit različiti u odnosu na termine koji se koriste u poreznoj bilanci?)

  III. RAČUNOVODSTVENE MANIPULACIJE I ZNAČAJNE POGREŠKE  U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA PODUZEĆA u FBIH – rezultati istraživanja i praktični primjeri postupanja

  • Definiranje značajnih pogrešaka i računovodstvenih manipulacija
  • Izvori značajnih pogrešaka i nepravilnosti u financijskim izvještajima poduzeća
  • Pregled najčešćih područja značajnih pogrešaka i računovodstvenih manipulacija kod poduzeća u FBiH – rezultati istraživanja
  • Analiza praktičnih primjera pogrešnih postupanja (studije slučajeva iz revizorske prakse)
  •  Prikazi pravilnih postupanja sukladno relevantnim MSFI/MRS-ovima
  • Analitički postupci u funkciji utvrđivanja značajnih pogrešaka u financijskim izvještajima poduzeća
  • Koji pokazatelji mogu biti korisni u poslovnoj praksi za potrebe procjene rizika značajnih pogrešaka u financijskim izvještajima poduzeća u FBiH?
  • Zaključci u vezi izvora i obilježja najčešćih područja značajnih pogrešaka u financijskim izvještajima poduzeća u FBiH

  IV. AKTUALNOSTI

  • Aktualne informacije vezane za status profesije i status predloženih izmjena poreznih i računovodstvenih propisa.

  VI. PITANJA, ODGOVORI I RASPRAVE

  PREDAVAČI:  Dr.sc. Željko Bošnjak,  Dr.sc. Dragan Gabrić i Augustin Mišić.

  SEMINARSKI MATERIJAL:

  • Priručnik „ polugodišnji obračun za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine
  • Prezentacijski materijal
  • Komplet obrazaca  u elektronskom formatu

  NAKNADA ZA SUDJELOVANJE:

  • 120 KM –  za sudionike sa seminarskim materijalom,
  • 100 KM –  za sudionike bez seminarskog materijala.

  U iznos naknade uključen je PDV.

  U iznos naknade uključen je radni pribor i bon za osvježavajući napitak i pecivo (za sve sudionike)..

  UPLATE:
  Naknada za seminar uplaćuje se na:
  FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  3060010000794933 – kod  Addiko Bank d.d. Sarajevo
  ili gotovinom prije početka seminara.

  PRIJAVE I INFORMACIJE:
  telefon: 036 / 333-065
  e-mail: rif-hb@tel.net.ba
  web-site: www.fircon.biz

 • PDV KONTROLA IZ PERSPEKTIVE INSPEKTORA, RAČUNOVODSTVO PROGRAMA NAGRAĐIVANJA LOJALNOSTI KUPACA, PRAVNA NESIGURNOST U POSLOVANJU PODUZETNIKA
 • TEME SEMINARA:

  - PDV KONTROLA IZ PERSPEKTIVE INSPEKTORA
  - Osvrt i iskustva inspektora UNO

  - RAČUNOVODSTVO PROGRAMA NAGRAĐIVANJA LOJALNOSTI KUPACA

    PREMA NOVOM MSFI 15
  - Je li suvremeni načini prodaje otvaraju prostor za manipulacije s porezima?

  -  PRAVNA NESIGURNOST U POSLOVANJU PODUZETNIKA
  -  Je li improvizacija u poreznim drugim aktualnim propisima doprinose pravnoj sigurnosti- primjeri naše prakse?

  MJESTA ODRŽAVANJA:
  14. V   2018. – ŠIROKI BRIJEG
  ,   Hotel „PARK“ 
  15. V   2018. – SARAJEVO,  P.C. „UNITIC“, amfiteatar
  16. V   2018. – ORAŠJE,  Hotel „DERBY“
  17. V   2018. – VITEZ,    Franšizni centar BiH, kongresna dvorana
  21. V   2018. – MOSTAR,   Hotel  „MOSTAR
  22. V   2018.
  – LIVNO,    Hotel  „B&M

  Početak seminara je u 10 sati
  (prijava, preuzimanje materijala i predaja evidencijskih knjižica od 915 sati)

  SAVEZ RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA FBiH SEMINAR PRIZNAJE KAO 7 (SEDAM) SATI KPE certificiranih računovođa, ovlaštenih revizora i certificiranih računovodstvenih tehničara

  PROGRAM SEMINARA

  I- PDV KONTROLA IZ PERSPEKTIVE INSPEKTORA

  1. Osvrt i iskustva inspektora UNO
  - Kako se inspektori pripremaju za kontrolu?
  - Kako se biraju obveznici za kontrolu?
  - Check-lista koju inspektori koriste u kontroli?
  - Profiliranje PDV obveznika?
  - Koje stavke financijskih izvještaja i koje kontrolne procedure koriste PDV inspektori - po klasama konta?
  -Specifični slučajevi primjene Zakona o PDV-u u poreznoj kontroli: iskustva iz inspekcijske prakse, drugostupanjska rješenja i sudski epilozi pojedinačnih slučajeva razreza PDV-a?

  2. NEIZRAVNE METODE U PROCJENI DODATNOG RAZREZA PDV-A
  - Koje se neizravne metode najčešće koriste u procjeni PDV-a?
  - Iskustva domaćih PDV inspektora i inozemna praksa primjene neizravnih metoda?
  -Vrste dokaznog materijala i stupanj njihove kredibilnosti u dokazivanju podudarnosti PDV prijava i poslovnih knjiga obveznika?
  -Uloga tehnoloških dostignuća u kontroli PDV-a: inozemna i domaća praksa?

  II-RAČUNOVODSTVO PROGRAMA NAGRAĐIVANJA LOJALNOSTI KUPACA PREMA NOVOM MSFI 15

  Je li suvremeni načini prodaje otvaraju prostor za manipulacije s porezima?

  • Opća načela priznavanja i mjerenja prihoda prema MSFI 15
  • Problematika programa nagrađivanja lojalnosti kupaca
  • Komparativna analiza rješenja iz novog MSFI 15 i IFRIC-a 13
  • Priznavanje prihoda kod programa nagrađivanja lojalnosti kupaca
  • Mjerenje odgođenih prihoda po osnovu nagrada iz programa lojalnosti kupaca
  • Računovodstveni postupak kod programa nagrađivanja lojalnosti kupaca prema MSFI 15
  • Računovodstvo nagrađivanja lojalnosti kupaca kada prodavatelj isporučuje nagrade
  • Računovodstvo programa nagrađivanja kupaca kroz prava na financijske popuste
  • Računovodstvo nagrađivanja lojalnosti kupaca kada nagrade isporučuje treća strane
  • Računovodstvena procjena stupnja iskorištenosti nagradnih bonova

  III- PRAVNA NESIGURNOST U POSLOVANJU PODUZETNIKA

  Je li improvizacija u poreznim drugim aktualnim propisima  razlog pravne nesigurnosti u bih?
  - Korelacija zakona i provedbenih propisa?
  -Pravna težina mišljenja, objašnjenja, stavova i ovlasti za njihovo davanje?
  - Tko snosi porezni teret improvizacija u propisima?

  Aktualni primjeri iz prakse:
  1.Status umirovljenika nakon ponovnog zaključenja  ugovora o radu?
  2. Postoji li pravni temelj za obračun doprinosa MIO u određenim okolnostima nakon prestanka starog zakona o MIO?
  3. Kakve su posljedice otkazivanja OKU od strane Udruge poslodavaca i postoji li pravni temelj za obračun naknada iz radnog odnosa?
  4. Tumačenje FMF o korištenju poreznog poticaja za novoprimljene uposlenike:- sustav „mrkve i batine?

  V – AKTUALNOSTI
  - Izmjene i dopune pravilnika o porezu na dohodak
  - Izmjene i dopune zakona o doprinosima
  - ostale izmjene aktualnih propisa

  VI  - PITANJA, ODGOVORI I RASPRAVE

  PREDAVAČI:
  Dr. sc. Ante Džidić ( inspektor UNO),
  Milenko Margeta, dipl.oec. (inspektor UNO) 
  Dr.sc. Dragan Gabrić (SVEMO),
  Augustin Mišić dipl.oec (Fircon),

  SEMINARSKI MATERIJAL:

  • Prezentacijski materijal
  • NAKNADA ZA SUDJELOVANJE:
   100 KM – sa seminarskim materijalom,

            U iznos naknade uključen je PDV.
  U iznos naknade uključen je radni pribor i bon za osvježavajući napitak i pecivo.

  UPLATE:
  Naknada za seminar uplaćuje se na:

  FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar
  ili gotovinom prije početka seminara.

  PRIJAVE I INFORMACIJE:
  telefon: 036 / 333-065
  e-mail:
  rif-hb@tel.net.ba
  web-site: www.fircon.biz

 • GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE ZA 2017
 • MJESTA ODRŽAVANJA:
  13. III  2018. – ŠIROKI BRIJEG
  , Hotel „PARK“ 
  14. III  2018. – SARAJEVO, P.C. „UNITIC“, amfiteatar
  15. III  2018. – MOSTAR, Hotel  „MOSTAR
  16. III  2018. LIVNO, Hotel  „B&M
  19. III  2018. – ORAŠJE,
  Hotel „DERBY“
  20. III  2018. – VITEZ, Franšizni centar BiH, kongresna dvorana

  Početak seminara je u 10 sati
  (prijava, preuzimanje materijala i predaja evidencijskih knjižica od 900 sati)

  SAVEZ RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA FBiH SEMINAR PRIZNAJE KAO 7 (SEDAM) SATI KPE certificiranih računovođa, ovlaštenih revizora i certificiranih računovodstvenih tehničara

  PROGRAM SEMINARA:

  I - GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK za 2017. godinu
  - priprema, dokumentacija, način podnošenja
  - otvorena pitanja kod sastavljanja i podnošenja godišnje prijave
  - postupci kontrolnih organa po podnijetih prijava

  II. GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOBIT za 2017. godinu

  1. Obveznici poreza na dobit

  2. Specifičnosti utvrđivanje porezne osnovice:
  - gospodarskih društava
  - podružnica ili poslovnih jedinica
  - izuzetih osoba

  3. Kapitalni dobici i kapitalni gubici
  - kada se (i kako) vrši korekcija porezne osnovice kapitalnih dobitaka po osnovi revalorizacije?
  - kapitalni dobici i kapitalni gubici nastali uslijed primjene MRS-a 8
  - kapitalni dobici i kapitalni gubici nastali zbog pogrešnog iskazivanja porezne obveze u ranijim razdobljima
  - kada se mogu pojaviti kapitalni dobici iz transakcija prodaje, otuđenja ili na drugi način prijenosa imovine?

  4. Usklađivanje rashoda:
  - amortizacija stalnih sredstava – stope, načela i uvjeti za porezno (ne)priznavanje
  - vrijednosna usklađenja potraživanja – uvjeti za porezno (ne)priznavanje
  - rashodi po osnovi umanjenja vrijednosti dugotrajne imovine
  - rezerviranja za rizike i troškove – uvjeti za porezno porezno (ne)priznavanje
  - usklađivanje rashoda koji predstavljaju „stalne razlike“

  5. Usklađivanje prihoda
  - oporezivi vs. neoporezivi prihodi
  - prihodi po osnovu učešća u kapitalu (obrazac ID-813)
  - prihodi od naplate vrijednosno usklađenih ili otpisanih potraživanja
  - prihodi po osnovi ukidanja rezerviranja
  - neiskazani prihodi (u bilanci uspjeha)

  6. Transferne cijene
  - osiguranje dokumentacije i podataka za izvještaj o transfernim cijenama
  - godišnje izvješće o transfernim cijenama: obveznici dostavljanja i forma

  7. Porezni gubici 
  - utvrđivanje poreznog gubitka
  - vremensko praćenje poreznih gubitaka (obrazac PG-809)

  8. Porezni poticaji
  - investiranje u proizvodnu opremu (obrazac PP-810)
  - investiranje u stalna sredstva (obrazac PP-811)
  - novo zapošljavanje (obrazac PP-812)
  - koliko dugo se može koristiti porezni poticaj po osnovi novog zapošljavanja?
  - Stavovi i mšljenja FMF o korištenju poreznih poticaja!

  9. Porezni kredit
  - porez na dobit plaćen u RS i BD (obrazac PE-806)
  - porez na dobit plaćen u inozemstvu (obrazac PE-807)
  - porez po odbitku (obrazac PK-814)

  10. Utvrđivanje i naplata poreza na dobit
  -kako funkcionira sustav akontacije poreza na dobit i otvorena pitanja ?                    

  III. RASPODJELA DOBITI GOSPODARSKIH DRUŠTAVA NA TEMELJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
  Institucionalni okvir odlučivanja o rasporedu dobiti
  - Ograničenja i uvjeti kod raspodjela dobiti prema Zakonu o porezu na dobit
  - Oporezivanje dohotka od dobiti prema Zakonu o porezu na dohodak
  - Može li se dobit isplatiti u gotovini putem blagajne poduzeća, ili je obvezna isplata bezgotovinski (putem žiroračuna)?
  - Može li se dobit isplatiti u stvarima i pravima, te kakve su porezne implikacije takvih transakcija? 
  - Može li se vršiti isplata predujmova dobiti prije konačnog obračuna rezultata?

  IV- KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

  V – AKTUALNOSTI
  - Ukida li novi zakon o MIO/PIO mogućnost obavljanja poslova revizije i računovodstva za osobe koje su otišle u mirovinu?

  VI  - PITANJA, ODGOVORI I RASPRAVE

  PREDAVAČI:  Dr.sc. Željko Bošnjak, Dr.sc. dragan Gabrić, Augustin Mišić dipl.oec,

  SEMINARSKI MATERIJAL:
  Priručnik: GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE ZA 2017.- postupci, obrazloženja, primjeri

  NAKNADA ZA SUDJELOVANJE:
  100 KM – sa seminarskim materijalom,
  U iznos naknade uključen je PDV.

  U iznos naknade uključen je radni pribor i bon za osvježavajući napitak i pecivo.

  UPLATE:
  Naknada za seminar uplaćuje se na:
  FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar
  ili gotovinom prije početka seminara.

  PRIJAVE I INFORMACIJE:
  telefon: 036 / 333-065
  e-mail:
  rif-hb@tel.net.ba
  web-site: www.fircon.biz

   

   

  PRETHODNI SEMINARI:

 • GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2017.GODINU
 • VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA:

  23.01.2018. - ŠIROKI BRIJEG,  Hotel „PARK“
  24.01. 2018. - SARAJEVO,     P.C . „UNITIC“ amfiteatar     
  25.01. 2018. - ORAŠJE,   Hotel,  „DERBY“
  26.01.2018. - VITEZ„FRANŠIZNI CENTAR BIH“, kongresna dvorana
  29.01. 2018. -  MOSTAR, Hotel „MOSTAR“      
  30.01. 2018. - LIVNO, Hotel „B&M“

  Početak seminara u 10 sati
  (registracija polaznika od 9,00 sati)

  Na temelju odluke SRRFBIH ovaj seminar priznaje KAO 7 (SEDAM) SATI KPE certificiranih računovođa, ovlaštenih revizora i certificiranih računovodstvenih tehničara

  CILJ SEMINAR: Polaznicima seminara prezentirati postupak sastavljanja financijskih izvještaja za 2017. godinu s posebnim  naglaskom na  neka otvorena pitanja koja se pojavljuju, a rezultat su novih propisa, neusklađenosti relevantnih propisa, različitih stavova mjerodavnih i pogrešne prakse.

  PROGRAM SEMINARA:

  I. GODIŠNJI OBRAČUN za 2017. godinu

  • Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje godišnjeg obračuna
  • Klasifikacija i vrednovanje pojedinih stavki imovine i obveza prema MSFI
   • pravilno vrednovanje bilančnih stavki na datum bilance
   • (re)klasifikacija bilančnih stavki za potrebe financijskog izvještavanja
  • Financijski učinci promjene računovodstvenih politika, promjene računovodstvenih procjena i računovodstvenih pogrešaka (MRS 8)
   • značajne i neznačajne računovodstvene pogreške
   • računovodstveni tretman ispravaka pogrešaka (iz tekućeg i prethodnih razdoblja)
  • Događaji nakon datuma bilance (MRS 10)
   • izvještavanje o nastalim usklađujućim i neusklađujućim događajima nakon izvještajnog razdoblja
  • Prezentiranje financijskih izvještaja za gospodarska društva – poduzeća prema MRS 1 (na propisanim obrascima)
  • kratak osvrt na neke specifične stavke bilance uspjeha i bilance stanja
  • najčešće pogreške kod sastavljanja izvještaja o promjenama na kapitalu i izvještaja o gotovinskim (novčanim) tokovima
  • Sastavljanje i prezentiranje bilješki uz financijske izvještaje
  • osnovna struktura i zahtjevi iz MRS-a 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja
  • osnovna struktura i zahtjevi iz MSFI za MSS (Odjeljak 8)
  • osnovna načela i izjave u bilješkama uz financijske izvještaje
  • prikaz i analiza moguće strukture bilješki uz financijske izvještaje
  • Računovodstveni i porezni tretman prihoda
  • komparativna analiza ključnih razlika kod priznavanja prihoda prema MRS 18 i MSFI 15
  • računovodstveni i porezni tretman prodaje dobara uz odgodu i bez odgode plaćanja – obveza diskontiranja i utjecaj na računovodstveni i porezni tretman
  • priznavanje prihoda od pruženih usluga – računovodstveni i porezni tretman
  • računovodstveni i porezni tretman prihoda od kamata
  • Utvrđivanje i evidentiranje rashoda i prihoda prema Zakonu o porezu na dobit
   • porezno priznati i porezno nepriznati rashodi i prihodi
   • usklađivanje u cijelosti porezno nepriznatih rashoda
   • usklađivanje djelomično porezno nepriznatih rashoda (reprezentacija, sponzorstva, donacije i drugo)
  • Godišnji izvještaj o poslovanju
   • obveznici i rokovi predaje godišnjeg izvještaja o poslovanju
   • struktura i elementi godišnjeg izvještaja o poslovanju
  • Specifičnosti godišnjeg obračuna udruga i neprofitnih organizacija
   • specifičnosti utvrđivanja financijskog rezultata
   • financijsko izvještavanje udruga i neprofitnih organizacija
   • utvrđivanje poreza na dobit kod udruga i neprofitnih organizacija
  • Obračun i obrasci članarina i naknada, te posebni statistički obrasci

  II. FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI BIH

  • Pravni temelj i institucionalni okvir
  • Nositelji financijskog upravljanja i kontrole
  • Obveznici primjene financijskog upravljanje i kontrole u FBiH
  • Djelokrug financijskog upravljanja i kontrole
  • Uspostavljanje, razvoj i provođenja financijskog upravljanja i kontrole
  • Izvještavanje o financijskom upravljanju i kontroli
  • Nadležnosti i uloga centralne harmonizacijske jedinice
  • Poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevara

  III. POSEBNI ZAHTJEVI VEZANI ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG OBRAČUNA  POVEZANIH OSOBA

  • Troškovi koju su u cijelosti ili djelomično porezno priznati rashod
   • način razgraničenja i dokumentacija koju treba osigurati
   • poseban status povezanih osoba
  • Transferne cijene
   • identificiranje transakcija
   • izbor metoda transferne cijene
   • utvrđivanje transfernih cijena
   • postupak dokazivanja transfernih cijena.

  IV- AKTUALNOSTI

  - Aktualne informacije iz oblasti računovodstva i financija U FBiH
  - Izmjene propisa u Republici Srpskoj
  - Izmjene zakona o doprinosima,
  - Pravilnik o uvjetima i načinu oporezivanja porezom po odbitku i
  - Uputstvo o načinu prikupljanja i uplate sredstava Fondu solidarnosti
  za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povrede djece uv inozemstvu

  V- PITANJA, ODGOVORI I RASPRAVE

  PREDAVAČI: dr.sc. Željko Bošnjak, dr.sc. Dragan Gabrić, Augustin Mišić dipl.oec.

  SEMINARSKI MATERIJAL:

  •    Priručnik „GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2017.“
  •    Komplet obrazaca za godišnji obračun

  NAKNADA ZA SUDJELOVANJE:
  ■         120 KM – sa seminarskim materijalom
  ■         100 KM – bez seminarskog materijala

  U iznos naknade uključen je PDV.
  U iznos naknade uključen je radni pribor i bon za osvježavajući napitak i pecivo.

  UPLATE:
  Naknada za seminar uplaćuje se na:
  FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  3060010000794933- kod  Addiko Bank
  Ili gotovinom prije početka seminara.

   

 • PRIPREMNE RADNJE I OSIGURANJE PODATAKA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I GODIŠNJIH POREZNIH PRIJAVA ZA 2017. GODINU
 • PRIPREMNE RADNJE I OSIGURANJE PODATAKA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I GODIŠNJIH POREZNIH PRIJAVA ZA 2017. GODINU

  VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA:
  13.12. 2017. - MOSTAR, Hotel „MOSTAR“
  14.12 .2017. - ŠIROKI BRIJEG,Hotel „PARK“
  15.12. 2017. - LIVNO, Hotel „B&M“
  18.12. 2017. - ORAŠJE, Hotel,  „DERBY“
  19.12. 2017. - VITEZ, „FRANŠIZNI CENTAR BIH“, kongresna dvorana
  20.12. 2017. - SARAJEVO, P.C . „UNITIC“ amfiteatar

  Početak seminara u 10 sati
  (registracija polaznika od 9,00 sati)

  CILJ SEMINAR: Podsjetiti polaznike seminara na radnje i postupke koje trebaju poduzeti kako bi osigurali relevantne informacije za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i dati informacije o aktualnim promjenama propisa i njihovoj primjeni.

  PROGRAM SEMINARA:

  I -PREDBILANČNE RADNJEZA 2017. GODINU

  1. Redoviti godišnji popis imovine i obveza

  • Obveza redovitog godišnjeg popisa imovine i obveza
  • Porezni tretman inventurnih razlika prema Zakonu o porezu na dobit
  • Popis potraživanja i obveza - konfirmacije i IOS

  2. Pripreme za konačni godišnji obračun amortizacije

  • Temelj za konačan obračun amortizacije (popis ili poslovne knjige)
  • Metode obračuna amortizacije
  • Maksimalne stope obračuna amortizacije prema Zakonu o porezu na dobit
  • Obračunati amortizaciju po istim ili različitim stopama u porezne i računovodstvene svrhe
  • Ostale relevantne odredbe u vezi obračuna amortizacije

  3. Procjenjivanje i iskazivanje stavki bilance stanja

  • Vrijednosno usklađenje tekuće imovine – postupci i procedure s primjerom vrijednosnog usklađenja potraživanja
  • Kakav je porezni tretman vrijednosnog usklađenja potraživanja od prodaje prema Zakonu o porezu na dobit?
  • Koje je uvjete potrebno ispuniti da bi rashodi po osnovu vrijednosnog usklađenja bili porezno priznati rashodi?
  • Umanjenje imovine prema MRS-u 36 – obveza ili alternativa?
  • Kakav je porezni tretman rashoda po osnovu umanjenja vrijednosti imovine od prodaje prema Zakonu o porezu na dobit?

  4. Osvrt na osnovne kontrolno analitičke postupke po pojedinim pozicijama bilance stanja i bilance uspjeha

  5. Pripreme za eventualni prijelaz na primjenu MSFI za MSS

  • Koje aktivnosti je potrebno izvršiti prije prijelaza na primjenu MSFI za MSS?
  • Koje su pravno formalne obveze u pogledu donošenja odgovarajućih odluka o primjeni MSFI za MSS i tko ih donosi?
  • Da li je potrebno donijeti novi akt o računovodstvenim politikama u slučaju prijelaza na primjenu MSFI za MSS?
  • Prikaz ključnih odredbi koje treba regulirati novim pravilnikom o računovodstvenim politikama u skladu s MSFI za MSS s posebnim osvrtom na politike zaliha, stalnih sredstava, prihoda i prezentiranja financijskih izvještaja
  • Osvrt na odredba Odjeljka 35 Prijelaz na MSFI za MSS

  ­II- KONTROLNI POSTUPCI I ISPRAVAK POGREŠAKA KOD OBRAČUNA POREZA  U SVRHU PRIPREME PODATAKA ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH PRIJAVA
  1)POREZ NA DOHODAK

  Problemi vezani za izvještavanje i evidentiranje plaćenog poreza na dohodak i obveznih doprinosa i ispravak pogrešaka učinjenih tijekom godine.
  -  Obrazac MIP-1023 (1024) - temelj za ispravno evidentiranje podataka  o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima uposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak.
  - Što je razlog da se plaćeni porezi i obvezni doprinosi za uposlenika ne evidentiraju u iznosu u kojem su uplaćeni?
  -Prikaz primjera najčešćih pogrešaka kod mjesečnog izvještavanja  i prijedlog ispravke učinjenih pogrešaka.
  - Obveze isplatitelja dohotka da osigura i dostavi podatke za godišnju prijavu poreza na dohodak ?
  2) PDV
  Porezni učinci inventurnih razlika utvrđenih popisom na dan 31.12.2017. godine.
  - Praktični primjeri obračuna, evidentiranja i izvještavanja o utvrđenim inventurnim razlikama na dan popisa?
  - PDV aspekt blagdanskih poklona i troškova nastalih u svrhu proslave blagdana?
  3)POREZ NA DOBIT
  Provjera i ispravak mjesečnih prijava o obračunu i plaćanju poreza po odbitku.
  - Kako bez posljedica izvršiti ispravak prijave vezane za obračun poreza po odbitku?
  - Podaci koje društvo treba osigurati i dostaviti povezanim osobama?

  III -AKTUALNE INFORMACIJE IZ OBLASTI  FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA

  IV -PITANJA I ODGOVORI, DISKUSIJE

  PREDAVAČI:  Dr.sc. Željko Bošnjak, Dr.sc. Dragan Gabrić, Augustin Mišić dipl.oec.

  SEMINARSKI MATERIJAL:
   - Priručnik:“  PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I POREZNIH PRIJAVA ZA 2017. GODINU“

  NAKNADA ZA SUDJELOVANJE:
  - 100,00 KM-
  U iznos naknade uključen je PDV.
  U cijenu naknade za sve sudionike uključeni su: radni pribor, rokovnik, kalendar ,bon za osvježavajući napitak i pecivo.

  UPLATE:
  Naknada za seminar uplaćuje se na:
  FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  3060010000794933- kod  Addiko Bank
  Ili gotovinom prije početka seminara.

   

   

   

   

   

 • - LAŽIRANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENA FORENZIKA - PRIJENOS IMOVINE BEZ OBRAČUNA PDV - JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O POREZU NA DOHODAK I DOPRINOSIMA?
 • - LAŽIRANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENA FORENZIKA
  -
  PRIJENOS IMOVINE BEZ OBRAČUNA PDV
  -
   JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O POREZU NA DOHODAK I DOPRINOSIMA

  MJESTA ODRŽAVANJA:

  22. 11.   2017. – ORAŠJE, Hotel „DERBY“
  23. 11.   2017. – VITEZ, Franšizni centar BiH, kongresna dvorana
  24. 11.   2017. – SARAJEVO, P.C. „UNITIC“, amfiteatar
  29. 11.   2017. – MOSTAR, Hotel  „MOSTAR“
  30. 11.   2017. – ŠIROKI BRIJEG, Hotel „PARK
  01. 12.   2017.  – LIVNO,  Hotel „B&M“

  Početak seminara je u 10 sati
  (prijava, preuzimanje materijala i predaja evidencijskih knjižica od 915 sati)

  SAVEZ RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA FBiH SEMINAR JE PRIZNAJE KAO 7 (SEDAM) SATI KPE certificiranih računovođa, ovlaštenih revizora i certificiranih računovodstvenih tehničara

  CILJ SEMINARA:

  Aktualna događanja, koja su proizvela ozbiljne poremećaje na tržištu i u gospodarstvu, kako u okruženju tako i samoj BiH posljedica su, pored ostalog, i lažiranih financijskih izvještaja koja su pripremana sa svrhom obmane kreditora i dobavljača. Cilj seminara je dati prikaz najčešćih manipulacija koje imaju za cilj lažiranje financijskih izvještaja. Ne svjesna pogreška računovođe ima tretman manipulacije ako se ne otkrije prije nego što se sastave i podnesu financijski izvještaju pa je cilj ove rasprave ukazati računovođama i revizorima na transakcije koje najčešće dovode do nezakonitih financijskih izvještaja.

  U kontekstu rasprave o lažiranju financijskih izvještaja prijenos cjelokupne imovine ili dijela imovine predstavlja transakciju koja je vrlo atraktivna za raspravu, a posebno ako se uzme u obzir da se može izvršiti bez obračuna poreza i ako se prijenos vrši s ciljem manipulacija.

  Osvrt na odredbe nacrta zakona o porezu na dohodak i doprinosima koje su dvojbene za provedbu i prijedlog rješenja bit će doprinos javnoj raspravi koja se vodi o navedenim nacrtima zakona.

  PROGRAM SEMINARA

  I- LAŽIRANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENA FORENZIKA

  1. Uvod
  2. Privremene i trajne računovodstvene manipulacije
  3. Osnovni tipovi lažiranja u financijskim izvještajima
   3.1. Upravljanje zaradom
   3.2. Agresivno računovodstvo
   3.3. Izglađivanje dobiti i prihoda
   3.4. Lažiranje financijskih izvještaja mrežom prijevare
   3.4.1. Mreža prijevare u slučaju tvrtke „Sino-Forest Corporation“
   3.4.2. Mreža prijevare sa zadužnicama koju je izveo Tom Petters
   3.4.3. Mrežna prijevara u tvrtki „LocatePlus Holdings Corporation“
   3.4.4. Mrežna prijevara u japanskoj tvrtki „Olympus Corporation“

  4. Najzanimljiviji primjeri lažiranja financijskih izvještaja i računovodstvenih manipulacija
  5. Različiti smjerovi varanja u privatnim tvrtkama u odnosu na tvrtke koje kotiraju na burzi 
  6. Najčešće računovodstvene manipulacije u privatnim poduzećima
  7. Što je pokazala forenzična analiza 40 velikih računovodstvenih prijevara u dioničkim društvima koja kotiraju na burzi?
  7.1. Najčešći ciljevi manipulacija kod dioničkih društava
  7.2. Kako je izvedeno lažno smanjenje troškova radi povećanja dobiti ili skrivanje gubitaka?
  7.2.1. Manipulacija izostavljanja priznavanja velikog dijela troškova i obveza jednostavnim prekidom knjiženja na kraju razdoblja i prijenosom na razgraničenja
  7.2.2. Manipulacija kapitalizacijom operativnih troškova i njihovim prijenosom na dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu
  7.2.3. Manipulacija lažnog smanjivanja troškova amortizacije imovine
  7.2.4. Manipulacija smanjenja operativnih troškova i njihovog lažnog prijenosa na zalihe
  7.2.5. Manipulacija izbjegavanja priznavanja troškova za prodane zalihe
  7.2.6 Manipulacija skrivanja troškova na zalihama proizvodnje
  7.2.7. Manipulacija odgađanja neophodnog priznavanja vrijednosnih usklađenja za sumnjiva i sporna potraživanja i umanjenja vrijednosti druge imovine
  7.2.8. Manipulacija prebacivanja troškova iz svojih financijskih izvještaja u financijske izvještaje povezanih subjekta
  7.2.9. Manipulacija smanjivanja troškova uz nasilno smanjenje obveza
  7.2.10. Manipulacija smanjivanja troškova uz nasilno smanjenje revalorizacijskih i drugih rezervi
  7.3. Lažno povećanje prihoda radi povećanja dobiti ili skrivanje gubitaka
  7.4. Skrivanje obveza i najvažniji upozoravajući znakovi

  8. Slučaj „Agrokor” (Hrvatska i BiH, 2017)

  II-PRIJENOS IMOVINE BEZ OBRAČUNA PDV- POMOĆ OBVEZNICIMA ILI PROSTOR ZA MANIPULACIJE
  - Koji su uvjeti za prijenos imovine ili dijela imovine bez obračuna PDV?
   -U kojem slučaju se može izvršiti prijenos cjelokupne imovine?
  -Što je posebno kod prijenosa dijela imovine?-
  - Može li pojedinačna imovina predstavljati dio imovine koja se može prenijeti bez obračuna PDV?
  - Kontroverze i otvorena pitanje primjene članka 7.stavak 2. Zakona?
  - Dokumentacija koja prati prijenos  i evidencije koje treba osigurati kod prijenosa cjelokupne ili djela imovine?
  - Praktični primjeri prijenosa: cjelokupne imovine- dijela imovine sukladno čl.7. ZPDV?

  III- DOPRINOS JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O POREZU NA DOHODAK I DOPRINOSIMA
  - Osvrt na odredbe zakona koje su dvojbene za provedbu i prijedlog rješenja?
  - Prijedlozi polaznika seminara za izmjene odredaba nacrta zakona?
  - Utvrđivanje jedinstvenog prijedloga izmjena i dopuna nacrta zakona.

  IV- AKTUALNE INFORMACIJE PITANJA SUDIONIKA SEMINARA, ODGOVORI I RASPRAVE

  PREDAVAČI:  Prof. dr. Vinko Belak i  Augustin Mišić, dipl.oec.

  SEMINARSKI MATERIJAL:

  • Prezentacijski materijal

  NAKNADA ZA SUDJELOVANJE:

  • 100 KM –  za sudionike sa seminarskim materijalom,
  • 160,00 KM s uključenom knjigom-„Lažiranje financijskih izvještaja, prijevare i računovodstvena forenzika“
  • Za društva koja imaju više sudionika odobrava se popust od 10% za svakog novog sudionika

  U iznos naknade uključen je PDV.
  U iznos naknade uključen je radni pribor i bon za osvježavajući napitak i pecivo (za sve sudionike)..

  UPLATE:
  Naknada za seminar uplaćuje se na:
  FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  3060010000794933 – kod  Addiko Bank d.d. Sarajevo
  ili gotovinom prije početka seminara.

  PRIJAVE I INFORMACIJE:
  telefon: 036 / 333-065
  e-mail:
  rif-hb@tel.net.ba
  web-site: www.fircon.biz

 • PRIMJENA NOVIH MSFI u 2017. i 2018. godini, MOGUĆNOSTI I MOTIVI PRIMJENE MSFI ZA MSP U FBIH i POREZNI STATUS POSEBNIH POSLOVNIH ARANŽMANA
 • FIRCON d.o.o. Mostar

  organizira seminar na teme:
  -PRIMJENA NOVIH MSFI u 2017. i 2018. godini,
  -MOGUĆNOSTI I MOTIVI PRIMJENE MSFI ZA MSP U FBIH i
  -POREZNI STATUS POSEBNIH POSLOVNIH ARANŽMANA

  MJESTA ODRŽAVANJA:
  25. 09.   2017. – MOSTAR
  , Hotel  „MOSTAR“
  26. 09.   2017. – SARAJEVO, P.C. „UNITIC“, amfiteatar
  27. 09.   2017. – ORAŠJE, Hotel „DERBY“
  28. 09.   2017. – VITEZ, Franšizni centar BiH, kongresna dvorana
  29. 09.   2017.  – LIVNO, Hotel „PARK“
  02. 10.   2017. – ŠIROKI BRIJEG, Hotel „PARK

  Početak seminara je u 10 sati

  (prijava, preuzimanje materijala i predaja evidencijskih knjižica od 915 sati)

  CILJ SEMINARA:

  Polaznicima seminara prezentirati i obrazložiti izmjene MRS/MSFI čija primjena je obvezna u 2017. i čija primjena počinje početkom 2018. godine. Poseban naglasak će biti na obrazloženju MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima i MSFI 16 – Najmovi
  Na seminaru će se raspraviti i pitanje mogućnosti primjene standarda za mala i srednja poduzeća. Komplicirana i složena obrazloženja MRS/MSFI, a posebno pitanje cjelovite primjene ovih standarda na gospodarske subjekte u BiH aktualiziraju pitanje primjene standarda za mala i srednja poduzeća, koji su jednostavniji i prihvatljiviji, u odnosu na MRS/MSFI, za veliki dio subjekata u BiH.
  Predmet rasprave na seminaru bit će i  specifične transakcije  ili improvizacije kod obavljanja nekih transakcija čije posljedice nose značajan porezni teret.

  PROGRAM SEMINARA

  I. PRIMJENA NOVIH MSFI u 2017. i 2018. godini (s posebnim osvrtom na MSFI 15 i MSFI 16)

         1. MSFI u primjeni od 1.1.2017. godine

  Pregled djelokruga MSFI 10 – Konsolidirani financijski izvještaji, MSFI 11 – Zajednički aranžmani, MSFI 12 – Objavljivanje udjela u drugim subjektima, MSFI 13 – Mjerenje fer vrijednosti i MSFI 14 – Regulirana vremenska razgraničenja
  -Hoće li primjena ovih MSFI značajno utjecati na financijske izvještaje (za 2017.) većine poduzeća u FBiH ?

         2. MSFI u primjeni od 1.1.2018. godine

  MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima
  - temeljno načelo priznavanja prihoda i njegova razrada u 5 koraka
  - priznavanje prihoda: prema izvršenju obveza vs. protekom vremena
  -specifični slučajevi priznavanja (nenovčane naknade, popusti / promjena cijena, povrat, jamstva, …)
  -koje će djelatnosti biti posebno „pogođene“ izmjenama u načinu priznavanja prihoda i u čemu se ogleda taj utjecaj ?
  -što će subjekti trebati objaviti u financijski izvještajima ?
  -primjeri priznavanja prihoda prema MSFI 15 

  MSFI 16 – Najmovi
  -temeljno načelo: priznavanje imovine i obveza po svim najmovima (financijskim i poslovnim) !
  -koji su izuzeci od primjene temeljnog načela ?
  -računovodstvena evidencija poslovnih najmova kod najmoprimca
  -kako evidentirati „podnajam“ ?

  MSFI 9 – Financijski instrumenti
  -novi zahtjevi za klasifikacijom i mjerenjem financijske imovine i obveza

  II- MOGUĆNOSTI I MOTIVI PRIMJENE MSFI ZA MSP U FBIH
  -Pravni temelj - Mogućnost ili obveza primjene MSFI za MSP u FBiH?
  - Smjernice za primjenu MSFI za MSP objavljene od strane Federalnog ministarstva financija
  -Koncept javne odgovornosti
  -Koji su osnovni motivi za primjenu MSFI za MSP?
  .Struktura MSFI za MSP
  -Pregled osnovnih razlika u odnosu na potpune MSFI/MRS
  -Da li je primjena MSFI za MSP prihvatljiva s aspekta Zakona o porezu na dobit?
  -Kakve implikacije na porezno bilanciranje proizvodi primjena MSFI za MSP?
  -Da li primjena MSFI za MSP rezultira financijskim izvještavanjem na „posebnim“ obrascima financijskih izvještaja?
  -Na koji način subjekt može prestati s primjenom potpunih MSFI/MRS i započeti s primjenom MSFI za MSP?

  III-POREZNI STATUS POSEBNIH POSLOVNIH ARANŽMANA- u kontekstu zakona o PDV, zakona o porezu na dobit i zakon o porezu na dohodak i doprinosima

  1.Predujam- „porezne zamke“ u slučaju kada se plaćanje izvrši prije izvršene isporuke
  -Vrste predujmova i njihov porezni učinak
  - Je li porezni status plaćenog predujma isti ako je predujam plaćen ne rezidentu ili rezidentu?
  - Postupanje u slučaju ako se u slučaju izvršenog plaćanja odustane od isporuke dijelom ili u cijelosti?
  - Prikaz primjera pogrešnih postupanja i porezne implikacije?

  2. Plaćanje računa u svoje ime a za račun drugoga Vs promet dobara u svoje ime a za račun drugoga
  -Koja je razlika u poreznom statusu poslovne transakcija kada obveznik izvrši samo plaćanje troškova za drugog obveznika u odnosu ako izvrši promet dobara u svoje ime a za račun drugog?
  - Zbog čega treba odstupiti od „prefakturiranja“ i koja je alternativa?
  - Primjeri pogrešnog postupanja i obrazloženja.

  3. Ulaganja na tuđim (iznajmljenim) nekretninama
  - Što je uvjet za ulaganja ?
  - Zbog čega je značajan iznos izvršenih ulaganja u smislu poreznog statusa i načina evidentiranja?
  - Je li zakonito vršiti kompenzacija/prebijanje zakupnine troškom ulaganja, i kakav je porezni status?
  - Gratis najam ?

  4. Obračun, plaćanje i izvještavanje o porezu po odbitku
  Najčešći primjeri pogrešnog postupanja i porezne implikacije takvih pogrešaka.

  5. Radno pravni i status direktora i porezni status naknada koje se isplaćuju direktoru
  . Je li „jeftinije“ angažirati direktora koji nije u radnom odnosu  i kakav je postupak prijave (u PU i sudu) u ovom slučaju?
  -Kako provesti postupak promjene radno pravnog statusa direktora?

  6. Obračun doprinosa za angažiranje osoba u određenim okolnostima
  - Koji radni angažmani imaju povoljniji porezni status u odnosu na radni odnos?
  -U kojim slučajevima se oni mogu sklapati i u kojoj formi?

  IV-  AKTUALNE INFORMACIJE
  - Trenutni status i očekivana dinamika nacrta i prijedloga zakona o računovodstvu, porezu na dohodak i doprinosima.

  V- PITANJA SUDIONIKA SEMINARA, ODGOVORI I RASPRAVE

  PREDAVAČI:  Dr.sc. Željko Bošnjak,  Dr.sc. Dragan Gabrić i Augustin Mišić.

  SEMINARSKI MATERIJAL:
  Prezentacijski materijal

  NAKNADA ZA SUDJELOVANJE:
  100 KM
  –  za sudionike sa seminarskim materijalom,
  Za društva koja imaju više sudionika odobrava se popust od 10% za svakog novog sudionika

  U iznos naknade uključen je PDV.
  U iznos naknade uključen je radni pribor i bon za osvježavajući napitak i pecivo (za sve sudionike)..

  UPLATE:
  Naknada za seminar uplaćuje se na:
  FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  3060010000794933 – kod  Addiko Bank d.d. Sarajevo
  ili gotovinom prije početka seminara.

  PRIJAVE I INFORMACIJE:
  telefon: 036 / 333-065
  e-mail:
  rif-hb@tel.net.ba
  web-site: www.fircon.biz

 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2017 i AKTUALNE TEME U PRIMJENI POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA
 • MJESTA ODRŽAVANJA:
  26. VI   2017. – ŠIROKI BRIJEG, Hotel „PARK
  27. VI   2017. – VITEZ, Franšizni centar BiH, kongresna dvorana
  28. VI   2017. – ORAŠJE, Hotel „DERBY“
  29. VI   2017. – SARAJEVO, P.C. „UNITIC“, amfiteatar
  30. VI   2017. – MOSTAR, Hotel  „MOSTAR“
  03. 07.  2017. – LIVNO, Hotel „PARK“

  Početak seminara je u 10 sati
  (prijava, preuzimanje materijala i predaja evidencijskih knjižica od 915 sati)

  SAVEZ RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA FBIH SEMINAR PRIZNAJE KAO 7 (SEDAM) SATI KPE certificiranih računovođa, ovlaštenih revizora i certificiranih računovodstvenih tehničara

  PROGRAM SEMINARA
  1. POLUGODIŠNJI OBRAČUN ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2017.
  - Informacije vezane za obrasce, rokove i način podnošenja polugodišnjih izvještaja,
  - Osvrt na neke pozicije financijskih izvještaja kod kojih se najčešće uočavaju pogreške,
  - Obračun posebnih naknada i pristojbi.

  2. AKTUALNE TEME U PRIMJENI POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA
  -TRANSAKCIJE S POVEZANIM OSOBAMA
  -Zbog čega su transakcije s povezanim osobama predmet posebnog nadzora?
  -Pravni temelj za utvrđivanje poreznog statusa transakcija koje se obavljaju između povezanih osoba?   
  -Je li isti porezni učinak ako se transakcija obavi s povezanom pravnom i fizičkom osobom?
  -Klasificiranje transakcija koje se obavljaju s povezanim osobama:- pravnim i fizičkim.
  - Prva iskustva u postupcima kontrole transfernih cijena?

  -SPECIFIČNOSTI RAČUNOVODSTVENOG I POREZNOG TRETMANA KAPITALNIH TRANSAKCIJA POVEZANIH S DOBITI DRUŠTAVA KAPITALA
  -Institucionalni okvir odlučivanja o rasporedu dobiti
  - Ograničenja i uvjeti kod transakcija povezanih s dobiti prema Zakonu o gospodarskim društvima
  - Ograničenja i uvjeti kod transakcija povezanih s dobiti prema novom Zakonu o financijskom poslovanju
  -Ograničenja i uvjeti kod transakcija povezanih s dobiti prema novom Zakonu o porezu na dobit
  -Oporezivanje dohotka od dobiti prema trenutno važećem Zakonu o porezu na dohodak?
  -Kakav je tretman dohotka od udjela u dobiti ili dividendi prema nacrtu novog Zakona, te treba li „požuriti“ sa isplatom preostale akumulirane dobiti?
  -Može li se dobit isplatiti u gotovini putem blagajne poduzeća, ili je obvezna isplata bezgotovinski  putem žiroračuna?
  -Može li se dobit isplatiti u stvarima i pravima, te kakve su porezne implikacije takvih transakcija?
  -Može li se vršiti isplata predujmova dobiti prije konačnog obračuna financijskog rezultata?

  -POREZNI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI STATUSNIH PROMJENA
  - Kada i tko podnosi prijavu poreza na dobit kod statusnih promjena ?
  - Što predstavlja „kontinuitet u oporezivanju“ ?
  - (Ne)mogućnost korištenja poreznog gubitka kod statusnih promjena
  - Kada se podnose financijski izvještaji u slučaju statusnih promjena ?
  - Računovodstveni tretman statusnih promjena prema MSFI
  - Dolazi li kod statusnih promjena do realizacije revalorizacijskih rezervi ?
  - Kakav je PDV tretman imovine koja je predmetom prijenosa kod statusnih promjena ?

  3.  AKTUALNE INFORMACIJE
  - Trenutni status i očekivana dinamika nacrta i prijedloga zakona o:računovodstvu, porezu na dohodak i doprinosima.

  4. PITANJA SUDIONIKA SEMINARA, ODGOVORI I RASPRAVE

  PREDAVAČI:  Dr.sc. Željko Bošnjak,  Dr.sc. Dragan Gabrić i Augustin Mišić.
  SEMINARSKI MATERIJAL:
  •    Priručnik „ polugodišnji obračun za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine
  •    Prezentacijski materijal
  •    Komplet obrazaca  u elektronskom formatu

  NAKNADA ZA SUDJELOVANJE:
  ■    120 KM –  za sudionike sa seminarskim materijalom,
  ■    100 KM –  za sudionike bez seminarskog materijala.
  U iznos naknade uključen je PDV.
  U iznos naknade uključen je radni pribor i bon za osvježavajući napitak i pecivo (za sve sudionike)..

  UPLATE:
  Naknada za seminar uplaćuje se na:
  FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  3060010000794933 – kod  Addiko Bank d.d. Sarajevo
  ili gotovinom prije početka seminara.

  PRIJAVE I INFORMACIJE:
  telefon: 036 / 333-065
  e-mail: rif-hb@tel.net.ba
  web-site: www.fircon.biz

 • POREZNO I FINANCIJSKO PLANIRANJE U KONTEKSTU NOVIH ZAKONA O POREZU NA DOHODAK I DOPRINOSIMA    
 •   MJESTA ODRŽAVANJA:
   
   21. IV  2017. – LIVNO, Hotel  „PARK“
   24. IV  2017. – MOSTAR, Hotel  „MOSTAR“
   25. IV  2017. – ŠIROKI BRIJEG, Hotel „PARK“  
   26.IV   2017. – SARAJEVO, P.C. „UNITIC“, amfiteatar
   27. IV  2017. – ORAŠJE, Hotel „DERBY“
   28. IV  2017. – VITEZ, Franšizni centar BiH, kongresna dvorana

  Seminar je namijenjen: direktorima , voditeljima financija i računovođama

  Početak seminara je u 10 sati
  (prijava, preuzimanje materijala i predaja evidencijskih knjižica od 9:15 sati)

  SAVEZ RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA FBiH SEMINAR  PRIZNAJE KAO 7 (SEDAM) SATI KPE certificiranih računovođa, ovlaštenih revizora i certificiranih računovodstvenih tehničara

  CILJ SEMINARA:
  Najavljene izmjene zakona o porezu na dohodak i zakona o doprinosima se ozbiljne i tražit će  od svih sudionika obračuna, plaćanja , izvještavanja i utvrđivanja konačne obveze poreza na dohodak značajne promjene u odnosu na trenutnu praksu. Cilj seminara je upoznati polaznike s predloženim rješenjima u novim propisima kako bi mogli u prelaznom razdoblju, do  početka primjene novih propisa, analizirati  porezne učinke i izvršiti potrebne pripreme za prijelaz na novi sustav obračuna poreza i doprinosa.

  SADRŽAJ
  I- KOMPARATIVNI PRIKAZ NOVIH RJEŠENJA U ODNOSU NA AKTUALNE PROPISE

  Usporedni prikaz novih rješenja u zakonima s aktualnim

  II- KOMPARATIVNI PRIKAZ POREZNOG UČINKA NOVIH PROPISA  NA:
   ISPLATITELJA DOHOTKA- GOSPODARSTVO
  - Hoće li, konačno,  nove promjene propisa donijeti manji porezni teret gospodarstvu?
  PRIMATELJA DOHODKA- RADNIKA
  -Kakav je utjecaj novih propisa na status radnika?
  - Hoće li  oporezivanjem svih naknada iz radnog odnosa dovesti do njihova ukidanja i postoji li pravni
     temelj za ukidanje istih?
  - Hoće li novi propisi dovesti da promjene ugovora o radu?
  DRŽAVNI PRORAČUN
  Je li opet država ta koja je profitirala izmjenama temeljnih propisa?

  III- TEHNIČKE I DRUGE PRIPREME ZA PRIJELAZ NA NOVI NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK I DOPRINOSA
  - Planirani početak primjene novih propisa i obveza donošenja provedbenih propisa?
  - Je li izbjegnut „retroaktivni“ porezni Učinak?
  - Procjena razdoblja potrebnog za prilagodbu programa novom načinu obračuna, evidentiranja i izvještavanja za sve sudionike .

  IV- AKTUALNE IZMJENE PROPISA
   ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI
  - Što nakon provedene javne rasprave i kakva rješenja će ponuditi  prijedlog zakona?

  IZMJENE ZAKONA O NEIZRAVNIM POREZIMA
  - Izmjene zakona o postupku neizravnog oporezivanja
  - Izmjene zakona o trošarinama

  V – AKTUALNOSTI
  - Aktualne informacije iz oblasti računovodstva i financija

  VI  - PITANJA, ODGOVORI I RASPRAVE

  PREDAVAČI: Augustin Mišić,  Dragan Gabrić

  SEMINARSKI MATERIJAL:
  •    Prezentacijski materijal

  NAKNADA ZA SUDJELOVANJE:
     100 KM – sa seminarskim materijalom,
     U iznos naknade uključen je PDV.
  U iznos naknade uključen je radni pribor i bon za osvježavajući napitak i pecivo.

  UPLATE:
  Naknada za seminar uplaćuje se na:

  FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar
  ili gotovinom prije početka seminara.

  PRIJAVE I INFORMACIJE:
  telefon: 036 / 333-065
  e-mail: rif-hb@tel.net.ba
  web-site: www.fircon.biz

 • Godišnje porezne prijave za 2016.
 • FIRCON d.o.o. Mostar
  organizira seminar

                   GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE ZA 2016.
  - Otvorena pitanja sastavljanja nove porezne bilance i ostalih 

                                 godišnjih izvještaja

          
  MJESTA ODRŽAVANJA:

    13. III  2017. – ŠIROKI BRIJEG, Hotel „PARK“  
    14. III  2017. – MOSTAR, Hotel  „MOSTAR“
    15. III  2017. – SARAJEVO, P.C. „UNITIC“, amfiteatar
    16. III  2017. – ORAŠJE, Hotel „DERBY“
    17. III  2017. – VITEZ, Franšizni centar BiH, kongresna dvorana
    20. III  2017. – LIVNO, Hotel  „PARK“

  Početak seminara je u 10 sati
  (prijava, preuzimanje materijala i predaja evidencijskih knjižica od 915 sati)

  SAVEZ RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA FBiH   SEMINAR PRIZNAJE KAO 7 (SEDAM) SATI KPE certificiranih računovođa, ovlaštenih revizora i certificiranih računovodstvenih tehničara

  PROGRAM SEMINAR

  I - GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK
  U okviru ove teme će se raspraviti pitanje obveze / potrebe podnošenja godišnje prijave i posljedice/učinke  podnošenja odnosno ne podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak i pitanja vezana za način sastavljanja i osiguranje potrebne dokumentacije i dokaza. Posebni naglasak će biti na obrazloženju najčešćih razloga za odbacivanje godišnje prijave  od strane porezne uprave.

  II- SASTAVLJANJE POREZNE BILANCE I PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2016.
  Otvorena pitanja nove porezne bilance i prijave poreza na dobit
  -Zbog čega se porezna bilanca i prijava poreza na dobit dostavljaju mjesec dana nakon financijskih izvještaja?
  -Koji su postupci i kakve su posljedice ako se porez na dobit utvrdi u različitim iznosima u bilanci uspjeha i poreznoj bilanci?
  KAPITALNI DOBITCI I GUBITCI
   U kojim slučajevima dobit iz transakcija prodaje, otuđenja ili na drugi način prijenosa imovine, nije uključena u bilancu uspjeha?
  USKLAĐIVANJE POREZNIH STAVKI
  -Što znače sudski troškovi  i novčane kazne vezani uz sporove koji su suprotni rashodima iz članka 11. Zakona?
  - U kojem slučaju se plaćeni porez na dobit može iskazati kao rashod?
  - U kojem slučaju porez po odbitku koji je obračunat i plaćen na vlastiti teret isplatitelja predstavlja porezno nepriznate , a u kojem porezno priznate rashode?
  - Kada raspodjela dobiti i  raspodjela iz kapitala predstavljaju porezno priznat rashod a kada ne?
  -Kako razgraničiti trošak reprezentacija za poslovne partnere i one koji to nisu?
  -Zbog čega je potrebni izvršiti klasificiranje reprezentacije, donacija i sponzorstva i na koji način to učiniti?
  - Hoće li obveza  osiguranja potpisanog Izvod otvorenih stavki: IOS stvoriti probleme kod otpis i/ili ispravka vrijednosti potraživanja?
  -Novi pristup amortizaciji;- jesu li propisane stope amortizacije imperativ i kakvi su porezni i knjigovodstveni učinci primjene nižih stopa?
  POREZNI GUBITAK: utjecaj na poreznu osnovicu, načini pokrića i evidentiranje?
  POREZNI KREDIT:- instrument otklanjanja dvostrukog oporezivanja; utjecaj na poreznu osnovicu; različit tretman poreznog kredita plaćenog u inozemstvu i u entitetu (RS) i DB, način izvještavanja i evidentiranja?
  POREZNI POTICAJI: -uvjeti za korištenje, dokazi i izvještavanje porezne uprave?
  POREZ PO ODBITKU:- otvorena pitanja obračuna poreza po odbitku i izvještavanja kod nekih vrsta naknada?
  POVEZANE OSOBE:- Je li zakonom (pravilnikom) o porezu na dobit učinjena diskriminacija povezanih osoba u smislu dodatnog poreznog tereta u odnosu na druge obveznike?

  TRANSFERNE CIJENE:
  -Zbog čega su različiti učinci transfernih cijena između povezanih osoba  sa sjedištem u FBiH i povezanih osoba koje imaju sjedište izvan FBiH i na koji način se to evidentira u poreznoj bilanci?
  - Koje su razlike u formi i načinu izvještavanja o transakcijama s povezanim osobama?

  UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA NA DOBIT:
  - Akontacija poreza na dobit:- plaćanje, promjena i oslobađanja od plaćanja?
  - Isplata poreza na dobit: razlozi za ograničenja isplate poreza na dobit i dokumentacija koju je potrebno osigurati (predočiti)?

  IV - AKTUALNOSTI
  - Aktualne informacije iz oblasti računovodstva i financija

  V  - PITANJA, ODGOVORI I RASPRAVE

  PREDAVAČI:  Mr.sc. Željko Bošnjak, Augustin Mišić, Dragan Gabrić

  SEMINARSKI MATERIJAL:
  •    Prezentacijski materijal

  NAKNADA ZA SUDJELOVANJE:
  ■    100 KM – sa seminarskim materijalom,
  ■    U iznos naknade uključen je PDV.
  U iznos naknade uključen je radni pribor i bon za osvježavajući napitak i pecivo.

  UPLATE:
  Naknada za seminar uplaćuje se na:
  FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar
  ili gotovinom prije početka seminara.

  PRIJAVE I INFORMACIJE:
  telefon: 036 / 333-065
  e-mail: rif-hb@tel.net.ba
  web-site: www.fircon.biz

Novi broj časopisa

Rujan 2018

Dokumenti

Logiranje

CAPTCHA
Test za provjeru da li ste robot ili čovjek
3 + 2 =
Riješite ovaj jednostavan matematički problem i unesite rezultat. Npr za 1 + 3 unesite 4.