OBAVIJEST o sazivanju redovite skupštine Udruge računovođa i financijskih djelatnika “Herceg-Bosna”.

OBAVIJEST

o sazivanju redovitu skupštinu Udruge računovođa i financijskih djelatnika “Herceg-Bosna”.

 

Poštovani članovi,

Sukladno odredbama članka 20. statuta Udruge obavještavamo članove Udruge da će se dana 07.03.2018. godine u prostorijama Hotela Mepas , s početkom u 11. sati održati skupština Udruge.
Skupštini može prisustvovati i sudjelovati u radu   svaki član udruge koji je popunio i dostavio pristupnicu u članstvo , a sudjelovanje na skupštini je slobodno .

Za skupštinu je predložen dnevni red:
1. Verifikacija članova sudionika skupštine,
2. Izvještaj o radu  i financijski izvještaj za 2017. godinu.,
3. Izbor kandidata iz reda članova Udruge u tijela Komisije RR BiH i Radne grupe Komisije.
4. Sudjelovanje članova udruge u pripremi i donošenju strateških odluka SRRFBiH.
5.Razno.

Materijali za skupštinu će biti osigurani i dostupni prije održavanja skupštine.
Mostar, 18.02,2018,godine.
Broj:01/02-18-UO
 

Predsjednik UO
Augustin Mišić