GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE ZA 2017

MJESTA ODRŽAVANJA:
13. III  2018. – ŠIROKI BRIJEG
, Hotel „PARK“ 
14. III  2018. – SARAJEVO, P.C. „UNITIC“, amfiteatar
15. III  2018. – MOSTAR, Hotel  „MOSTAR
16. III  2018. LIVNO, Hotel  „B&M
19. III  2018. – ORAŠJE,
Hotel „DERBY“
20. III  2018. – VITEZ, Franšizni centar BiH, kongresna dvorana

Početak seminara je u 10 sati

(prijava, preuzimanje materijala i predaja evidencijskih knjižica od 900 sati)

SAVEZ RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA FBiH SEMINAR PRIZNAJE KAO 7 (SEDAM) SATI KPE certificiranih računovođa, ovlaštenih revizora i certificiranih računovodstvenih tehničara

PROGRAM SEMINARA:

I - GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK za 2017. godinu
- priprema, dokumentacija, način podnošenja
- otvorena pitanja kod sastavljanja i podnošenja godišnje prijave
- postupci kontrolnih organa po podnijetih prijava

II. GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOBIT za 2017. godinu

1. Obveznici poreza na dobit

2. Specifičnosti utvrđivanje porezne osnovice:
- gospodarskih društava
- podružnica ili poslovnih jedinica
- izuzetih osoba

3. Kapitalni dobici i kapitalni gubici
- kada se (i kako) vrši korekcija porezne osnovice kapitalnih dobitaka po osnovi revalorizacije?
- kapitalni dobici i kapitalni gubici nastali uslijed primjene MRS-a 8
- kapitalni dobici i kapitalni gubici nastali zbog pogrešnog iskazivanja porezne obveze u ranijim razdobljima
- kada se mogu pojaviti kapitalni dobici iz transakcija prodaje, otuđenja ili na drugi način prijenosa imovine?

4. Usklađivanje rashoda:
- amortizacija stalnih sredstava – stope, načela i uvjeti za porezno (ne)priznavanje
- vrijednosna usklađenja potraživanja – uvjeti za porezno (ne)priznavanje
- rashodi po osnovi umanjenja vrijednosti dugotrajne imovine
- rezerviranja za rizike i troškove – uvjeti za porezno porezno (ne)priznavanje
- usklađivanje rashoda koji predstavljaju „stalne razlike“

5. Usklađivanje prihoda
- oporezivi vs. neoporezivi prihodi
- prihodi po osnovu učešća u kapitalu (obrazac ID-813)
- prihodi od naplate vrijednosno usklađenih ili otpisanih potraživanja
- prihodi po osnovi ukidanja rezerviranja
- neiskazani prihodi (u bilanci uspjeha)

6. Transferne cijene
- osiguranje dokumentacije i podataka za izvještaj o transfernim cijenama
- godišnje izvješće o transfernim cijenama: obveznici dostavljanja i forma

7. Porezni gubici 
- utvrđivanje poreznog gubitka
- vremensko praćenje poreznih gubitaka (obrazac PG-809)

8. Porezni poticaji
- investiranje u proizvodnu opremu (obrazac PP-810)
- investiranje u stalna sredstva (obrazac PP-811)
- novo zapošljavanje (obrazac PP-812)
- koliko dugo se može koristiti porezni poticaj po osnovi novog zapošljavanja?
- Stavovi i mšljenja FMF o korištenju poreznih poticaja!

9. Porezni kredit
- porez na dobit plaćen u RS i BD (obrazac PE-806)
- porez na dobit plaćen u inozemstvu (obrazac PE-807)
- porez po odbitku (obrazac PK-814)

10. Utvrđivanje i naplata poreza na dobit
-kako funkcionira sustav akontacije poreza na dobit i otvorena pitanja ?                    

III. RASPODJELA DOBITI GOSPODARSKIH DRUŠTAVA NA TEMELJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Institucionalni okvir odlučivanja o rasporedu dobiti
- Ograničenja i uvjeti kod raspodjela dobiti prema Zakonu o porezu na dobit
- Oporezivanje dohotka od dobiti prema Zakonu o porezu na dohodak
- Može li se dobit isplatiti u gotovini putem blagajne poduzeća, ili je obvezna isplata bezgotovinski (putem žiroračuna)?
- Može li se dobit isplatiti u stvarima i pravima, te kakve su porezne implikacije takvih transakcija? 
- Može li se vršiti isplata predujmova dobiti prije konačnog obračuna rezultata?

IV- KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

V – AKTUALNOSTI
- Ukida li novi zakon o MIO/PIO mogućnost obavljanja poslova revizije i računovodstva za osobe koje su otišle u mirovinu?

VI  - PITANJA, ODGOVORI I RASPRAVE

PREDAVAČI:  Dr.sc. Željko Bošnjak, Dr.sc. dragan Gabrić, Augustin Mišić dipl.oec,

SEMINARSKI MATERIJAL:
Priručnik: GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE ZA 2017.- postupci, obrazloženja, primjeri

NAKNADA ZA SUDJELOVANJE:
100 KM – sa seminarskim materijalom,
U iznos naknade uključen je PDV.

U iznos naknade uključen je radni pribor i bon za osvježavajući napitak i pecivo.

UPLATE:
Naknada za seminar uplaćuje se na:
FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar
ili gotovinom prije početka seminara.

PRIJAVE I INFORMACIJE:
telefon: 036 / 333-065
e-mail:
rif-hb@tel.net.ba
web-site: www.fircon.biz